. Gorący temat Interwencje

Część 2 – Szpital Pomnik Chrztu Polski – konkurs za zamkniętymi drzwiami….

Tu można przeczytać część 1 https://www.gniezno-fakty-interwencje.pl/gniezno-szpital-za-zamknietymi-drzwiami-czesc-1/

Dziś przedstawimy postępowanie konkursowe na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ w Gnieźnie jakie przeprowadzono kilka lat temu w Starostwie Powiatowym za czasów rządów koalicji PO-SLD. Przypomnijmy, że ówczesny Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, gdy Starostą był Dariusz Pilak (PO), powołał Jacka Frąckowiaka na p.o dyrektora Naczelnego i Mateusza Hena na p.o. zastępcy ds. Lecznictwa.

Procedura konkursowa na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa  rozpoczęła się prawdopodobnie podjęciem przez Zarząd Powiatu w dniu 16.01.2013 uchwały 725/2013 – informacja dot. Konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w Gnieźnie.
Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzeniem konkursu i powołaniem komisji podpisywał ówczesny starosta Dariusz Pilak.  

FAKTY:  

– Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego był Dariusz Pilak (PO)  

– W momencie powierzenia stanowiska (2012r.) p.o. z-cy dyrektora do spraw Lecznictwa  Mateusz Hen był osobą karaną.

– Zarówno ówczesny Dyrektor Szpitala Jacek Frąckowiak, jak i były Starosta Powiatu  Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak nie zobligowali Mateusza Hena do przedstawienia   zaświadczenia o niekaralności ani też nie wystąpili o taki dokument mając do tego ustawowe uprawnienia i ustawowy obowiązek.

– Ogłoszenia o konkursie zamieszczano na stronie internetowej ZOZ Gniezno dwukrotnie – za każdym razem zgłaszał się jeden kandydat.  

Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa odbyło się 19 czerwca 2013r.

Skład komisji: Alina Kujawska-Matanda, Robert Andrzejewski, Jaromir Dziel, Andrzej Główka, Barbara Trafalska, Krzysztof Kordek( nieobecny) Barbara Skulska -Salita, Czesława Jasińska, Ewa Mądra.

Przewodniczącą komisji została Alina Kujawska-Matanda etatowy członek Zarządu Powiatu (PO) …… a protokolantem Monika Boruszewska. Zastanawiający staje się fakt, dlaczego w postępowaniu konkursowym uczestniczyła Monika Boruszewska, bo zwyczajowo sekretarza komisji konkursowej   powołuje się wśród członków komisji. (! ?)

W protokole m.in. czytamy:Pani Przewodnicząca Alina Kujawska Matanda odczytała Uchwałę Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w s. powołania niniejszej komisji i sprawdziła tożsamość członków komisji…..Pani Przewodnicząca poinformowała, że do dnia 31 maja 2013r. wpłynęła tylko 1 oferta Pana Mateusza Hena (przypominamy, że Mateusz Hen od 2012r. pełnił już funkcję p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa).  Pani Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art.49 ust.3 ustawy o działalności leczniczej konkurs nie będzie rozstrzygnięty. Pani Przewodnicząca poinformowała, że jest to drugie podejście do konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ. Pierwsze postępowanie zakończone bez rozstrzygnięcia z uwagi na fakt wpłynięcia 1 oferty. Pani Przewodnicząca poinformowała, że konkurs zakończono bez rozstrzygnięcia. Dokumentacja konkursowa zostanie przekazana Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. Komisja nie ulega rozwiązaniu do czasu powołania zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ-u przez kierownika zakładu.…”

W dniu 30 października 2013r. Odbyło się drugie posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. Przewodniczącą komisji nadal była Alina Kujawska-Matanda. W protokole komisji m.in. czytamy: Pani Przewodnicząca zaproponowała p. M. Boruszewską jako protokolanta 8 osób głosowało za…….Pani przewodnicząca otworzyła dyskusję nad kandydatem p. M. Henem. Wniosek o opinię wystosował p. Jacek Frąckowiak. Pani Przewodnicząca poprosiła o uzasadnienie kandydatury. Pan dyr. J. Frąckowiak poinformował, że p. M. Hen od ponad roku pełni tę funkcję bardzo dobrze, przeprowadzono w ZOZie wiele zmian w zakresie lecznictwa. ………Pan dyr. Poinformował, że p. Mateusz Hen jest osobą zaufaną. Pan A. Główka poinformował, że p. Mateusz Hen ma wiele nowych pomysłów jest osobą otwartą, bardzo kontaktową. …..Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zaopiniowania kandydata p. M. Hena na stanowisko z-cy Dyr, ds. Lecznictwa ZOZ w Gnieźnie. W głosowaniu udział wzięło 8 osób : za 8 osób, jednogłośnie uchwałę dołącza się do protokołu ” Informuję czytelników, że w oryginalnych wersjach protokołów jest tylko kilka zdań więcej o treści i stylu zbliżonych do zacytowanych wyżej.

Z treści obu protokołów wynika, że nie sprawdzono wymaganych od kandydata dokumentów – w tym  dokumentu potwierdzającego niekaralność Mateusza Hena, choć taki wymóg był zapisany w procedurze konkursowej!!!! Wszyscy „jednogłośnie zapomnieli”???  Zastanawia zdanie z protokołu o sprawdzeniu tożsamości członków Komisji, która zapomniała sprawdzić kandydata!

Tak oto pokrótce osoba z wyrokiem zostaje zastępcą dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala w Gnieźnie. Otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie, jakie (?) to tajemnica między nim a ówczesnym dyrektorem Szpitala, Jackiem Frąckowiakiem.

Z aktów prawnych (ustawa o  pracownikach samorządowych i ustawa o krajowym rejestrze sądowym) oraz opinii jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na zapytanie prasowe  jednoznacznie wynika, że dane o karalności może (!) i powinien (!) uzyskać  pracodawca jeżeli akt prawny – w tym przypadku Ustawa o Działalności leczniczej to określa ! 

Co dzisiaj dzieje się z głównymi „bohaterami” tego konkursowego spektaklu?

Dariusz Pilak – Platforma Obywatelska–  dyrektor MOK , stanowisko otrzymał od Prezydenta Miasta Gniezno Tomasza Budasza (PO) poprzez powierzenie na 7 lat (do 2025r.), jego dochód roczny ze stosunku pracy (brutto) wynosi: 155 301,28 zł. Obecnie Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych.

Alina Kujawska-Matanda – Platforma Obywatelska- startowała w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z list PO, obecnie pracuje w spółce URBIS w Gnieźnie, która podlega pod Urząd Miasta, gdzie Prezydentem jest Tomasz Budasz (PO).

Robert Andrzejewski (Sojusz Lewicy Demokratycznej) były z-ca Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka, obecny radny Powiatu Gnieźnieńskiego, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Gnieźnie, która podlega pod Urząd Miasta, gdzie Prezydentem jest Tomasz Budasz (PO).

Monika Boruszewska, nie znamy powodów jej obecności w trakcie postępowania konkursowego. Tym bardziej, że nie została wcześniej powołana do komisji konkursowej. Obecnie, kiedy Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego został Piotr Gruszczyński z Platformy Obywatelskiej, Monika Boruszewska została Dyrektorem Wydziału Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

INTERWENCJE:

W dniu dzisiejszym w ramach dostępu do informacji publicznej jako redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE, skierujemy wniosek do Prezydenta Miasta Gniezno Tomasza Budasza z zapytaniem,  czy prawdą jest, że Jacek Frąckowiak wynajmuje od Urzędu Miasta lokal po dawnej restauracji ”Gwarna” w Gnieźnie, od kiedy wynajmuje ten lokal, ile wynosi miesięczny czynsz?   Do Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie – Michała Ogrodowicza, skierujemy zapytanie w ramach dostępu do informacji publicznej, czy w dniu 06.03.2019r. czyli w momencie powołania na stanowisko z-cy dyrektora ds. Lecznictwa Mateusza Hena, wystąpił do Krajowego Rejestru Sądowego z zapytaniem o karalność zatrudnionej osoby.           

Już dziś zapraszamy na następną część ……..

Tekst: Anna Nowak, źródło: informacja publiczna

Komentarze

Dodaj komentarz