. Gorący temat Interwencje

Gniezno-Szpital za zamkniętymi drzwiami…część 1

Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, zaczynamy odsłaniać kulisy funkcjonowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie oraz władz Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. W międzyczasie napływają do redakcji nowe informacje, które weryfikujemy i za które dziękujemy. Dlaczego piszemy? Piszemy, ujawniamy prawdę, gdyż każdy z nas należy do lokalnej społeczności, każdy z nas chce znać prawdę i żaden z nas nie chce być ofiarą manipulacji medialnej czy politycznej. Większość społeczeństwa każdego dnia ciężko pracuje, za jakie wynagrodzenie, w jakich warunkach odpowiedzcie sobie Państwo sami…. Dlatego zasadnym staje się rozliczenie tych, którzy zarabiają przeogromne pieniądze a których pracodawcami są obywatele.

UWAGA! W części tekstu będą występować nazwy – ZOZ Gniezno i Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie – dane te dotyczą tej samej instytucji – w międzyczasie szpital zmienił nazwę.

FAKTY :

  1. W grudniu 2010r. Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego, został Dariusz Pilak z PO.
  2. W 2011r. ówczesny Dyrektor Szpitala ZOZ w Gnieźnie, Włodzimierz Pilarczyk, zgłasza zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie oszustw związanych z budową Szpitala ZOZ w Gnieźnie. Postępowanie zostaje umorzone w grudniu 2012 roku.
  3. W międzyczasie, w kwietniu 2012r. Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak odwołuje Włodzimierza Pilarczyka ze stanowiska dyrektora szpitala.
  4. W tym samym miesiącu, kwietniu 2012r. lekarz Mateusz Hen został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa. Ówczesne władze Powiatu Gnieźnieńskiego reprezentowane przez Starostę Dariusza Pilaka powołały poprzez wprowadzenie do szpitala i przedstawienie jego pracownikom: Jacka Frąckowiaka jako p.o. dyrektora i Mateusza Hena jako p.o. zastępcę ds. Lecznictwa.

W tej sprawie redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE zgłosiła się do Ministerstwa Zdrowia z zapytaniem o możliwość zatrudnienia na stanowiska zastępcy dyrektora d.s. lecznictwa osoby skazanej i uzyskała odpowiedź nie budzącą wątpliwości , że: cytuję – „zgodnie z art. 46 ustawy o działalności leczniczej kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą może być osoba, która  nie została (!) prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Z informacji, które pojawiły się w przestrzeni publicznej jednoznacznie wynika, że Mateusz Hen w tym czasie był osobą karaną za……

  1. W okresie od stycznia 2004r. do stycznia 2005r. wspólnie z innymi osobami, dokonał obrotu paliwami ciekłymi w ilości 3 634 712 litrów, stanowiącymi mienie wartości ponad 8 milionów zł. …………
  2. W okresie od września 2003 do stycznia 2005r. wspólnie z innymi osobami, według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji przestępczych przedsięwzięć, wykorzystując przy tym działalność gospodarczą prowadzoną w ramach firm faktycznie lub fikcyjnie działających, ukierunkowaną na przejęcie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, poświadczając nieprawdę w dokumentach sprzedał łącznie ponad 4 miliony litrów jako olej napędowy, będąc w rzeczywistości paliwem pochodzącym z wymieszania różnych produktów ropopochodnych lub paliwem niewiadomego pochodzenia, doprowadzając Skarb Państwa do straty wielkiej wartości – łącznie ponad 6.700.000 zł…..
  3. W okresie od lutego 2005r. do stycznia 2006r, wspólnie z innymi osobami  według przyjętego i zaakceptowanego podziału ról i zadań przy realizacji przestępczych przedsięwzięć, wykorzystując przy tym działalność gospodarczą prowadzoną w ramach firm fikcyjnie działających, ukierunkowaną na przejęcie podatku od towar i usług oraz podatku akcyzowego, poświadczając nieprawdę w szeregu dokumentach, stwierdzających nierzeczywisty stan faktyczny, deklaracjach podatkowych oraz fakturach VAT doprowadził do oszustwa na kwotę ponad 1.900 000zł z tytułu podatku akcyzowego, sprzedaży paliw ciekłych oraz podatku VAT, powodują szkodę wielkiej wartości w majątku Skarbu Państwa…
  4. W okresie od lutego 2005r. do kwietnia 2006r., wspólnie z innymi osobami, składając deklaracje podatku od towarów i usług VAT podawał nieprawdę po stronie kosztów zakupu i po stronie przychodów, obrotów oraz podatku naliczonego i należnego uzyskanych ze sprzedaży w związku z zarachowaniem stwierdzających nierzeczywisty stan faktyczny faktur VAT co do istnienia zdarzeń prawnych nabywania ponad 800.000 litrów oleju napędowego – Narażenie Skarbu państwa na uszczuplenie należnego podatku na kwotę ok. 1.500.000zł…..

Mateusz Hen w sierpniu 2011r. miał wypadek na motolotni, w momencie wypadku miał 2,2 promila alkoholu w organizmie. Do pracy powrócił w marcu 2012r. a w kwietniu 2012 roku Mateusz Hen, został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa ZOZ Gniezno.

W tym momencie nasuwają się pytanie ……

Kto nie dopełnił obowiązków służbowych?

Dlaczego nie domagano się od Mateusza Hena zaświadczenia o niekaralności?

Czy ówczesny Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Pilak wiedział o ciążącym na Mateuszu Henie wyroku?

Ciąg dalszy wkrótce ……. zapraszamy.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

1 komentarz

Dodaj komentarz