. .. Gorący temat

Gniezno – Monika Boruszewska jednocześnie na dwóch stanowiskach dyrektorskich w starostwie …

Na redakcyjną pocztę figniezno@o2.pl  każdego dnia wpływają informacje które rzetelnie sprawdzamy zanim zajmiemy się tematem.
Nie ukrywamy, że zdziwiła nas decyzja starosty powiatu gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego, który powierzył dwa stanowiska dyrektorskie jednej osobie.   Tą osobą jest Monika Boruszewska -partnerka Mateusza Hena, który w obecnej VI kadencji Rady Powiatu pełni funkcję z-cy dyrektora szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

W listopadzie 2021 roku w artykule Gniezno – Starostwo Powiatowe – ”Decyzje kontrolowane”, nowy dyrektor ….? pisaliśmy o tym, że osoba blisko związana z Mateuszem Henem została dyrektorem Zdrowia i Spraw Społecznych.

Dla przypomnienia:

Decyzja personalna o mianowaniu Moniki Boruszewskiej na stanowisko Dyrektora Wydziału Zdrowia budziła wiele wątpliwości, związanych z powiązaniami służbowymi i rodzinnymi osób na stanowiskach kierowniczych w Starostwie i Szpitalu.
Ustawa o działalności leczniczej precyzuje rodzaj nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorca  – zapis w UDL: 

Art. 121. 1. Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.
2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu
leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.

Czy w takim przypadku wówczas zachowany został właściwy nadzór organu tworzącego nad podmiotem leczniczym? W  wielu przypadkach postępowań konkursowych czy kontrolnych wymagane są oświadczenia o bezstronności czy też braku powiązań rodzinnych.

Obecnie:

Teraz po niecałym roku tej samej osobie – Monice Boruszewskiej, powierza się równolegle kolejne stanowisko dyrektorskie tym razem związane z promocją 😉

Sprawdzamy … na oficjalnej stronie starostwa powiatowego w zakładce BIP czytamy:

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z kilkoma radnymi którzy byli tą sytuacją zbulwersowani i powiedzieli: ” jeżeli to prawda to jest to SKANDAL ”

Do tematu powrócimy.

Tekst: Anna Nowak źródło: bip.powiat-gniezno

Chcesz wiedzieć więcej

⬇️

1 komentarz

  • Ważne jest czy ta pani bierze dwie pensje. Skoro może być jeden dyrektor dwóch wydziałów to znaczy że ich utrzymywanie to niegospodarność. A za to są konkretne zarzuty dla starosty.

Dodaj komentarz