.. Informacje

Gniezno – Piotr Gruszczyński: spotkania „…przy zapalonym świetle”.

Piotr Gruszczyński i Danuta Winiarska

Podczas LXIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się 21 grudnia 2022 r., o czym pisaliśmy w artykułach:

starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński potwierdził, że w ubiegłym roku organizowane były spotkania z dyrekcją szpitala o czym również pisaliśmy:

Z wypowiedzi starosty wynika, że niektóre informacje nie mają być przekazane opinii publicznej …. pytamy dlaczego?

Tam można … na ten temat porozmawiać bez nagłośnienia tego co związane jest choćby z pytaniami które wybrzmiewają na sesji …

Pomysł starosty Piotra Gruszczyńskiego co do udziału radnych w kolejnych planowanych tajnych spotkaniach skomentowała radna Beata Tarczyńska:

” jeżeli chodzi o spotkania z dyrekcją szpitala to uważam, że od tego jest sesja Rady nie jakieś spotkania pokątne w innym terminie …. bo to są nasze oficjalne spotkania … i nie chciałabym uczestniczyć w jakiś spotkaniach, które się toczą poza sesją Rady …”

Starosta Piotr Gruszczyński na to odpowiedział …

... spotkania są zawsze spotkaniami otwartymi, przy zapalonym świetle

Dla przypomnienia ……

FILM w artykule Gniezno – polityczne, tajne spotkanie…

Dlaczego starosta Piotr Gruszczyński nie chce żeby sprawy Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie omawiane były na sesji Rady Powiatu?

Dlaczego członek zarządu Danuta Winiarska zaproponowała, aby sprawy związane ze szpitalem omawiane były na posiedzeniach Komisji Zdrowia, które nie są już transmitowane?
No i jak tu pogodzić planowaną obecność dyrektora szpitala Grzegorza Sieńczewskiego na tajnym spotkaniu i usprawiedliwioną przez starostę nieobecność na sesji związaną z osobista inicjatywą starosty na rzecz ochrony epidemiologicznej radnych ??? 😉

Tekst: Anna Nowak źródło: youtube

Chcesz wiedzieć więcej

⬇️

Dodaj komentarz