Gniezno – szpital … braki w dokumentacji medycznej … kto za to odpowiada?

Akty prawne – ustawa o dokumentacji medycznej i sposobach jej przetwarzania oraz ustawa o rzeczniku praw pacjenta precyzują co to jest dokumentacja medyczna i określają prawo pacjenta lub osoby upoważnionej do uzyskania dokumentacji medycznej z każdego podmiotu leczniczego w którym udzielono pacjentowi świadczeń medycznych.  Podmiot medyczny zobowiązany jest wydać pacjentowi bez konieczności wskazania przez pacjenta celu pozyskania dokumentacji. Na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta i stronie pacjent.gov.pl zamieszczona jest informacja dotycząca … Czytaj dalej Gniezno – szpital … braki w dokumentacji medycznej … kto za to odpowiada?