.. Informacje

Sobota – 20 sierpnia o godz. 20

Dołącz do Młodzieży Wszechpolskiej!

Jakie są warunki zostania Wszechpolką/Wszechpolakiem?
Musisz być osobą w wieku od 15 do 30 lat oraz zaakceptować zasady wyłożone w Deklaracji Ideowej (https://mw.org.pl/idea-i-statut/). Aby zostać pełnoprawnym członkiem naszej Organizacji, wymagane jest przejście półrocznego stażu. To w skrócie. Więcej konkretnych informacji dowiesz się na spotkaniu!

Dlaczego warto zostać Wszechpolką/Wszechpolakiem? Wiele się dzisiaj mówi o pracy na rzecz kraju i narodu. Młodzież Wszechpolska stwarza świetne warunki, aby te ideały wcielić w życie. W skali roku organizujemy dziesiątki najróżniejszych akcji, od zbiórek charytatywnych do spływów kajakowych.

Działamy wielopłaszczyznowo, kształtując każdy aspekt życia osobistego i społecznego. To m.in. dzięki nam 11 listopada ulicami Warszawy może przejść stutysięczny Marsz Niepodległości. Jesteśmy wspólnotą opartą na trzech filarach – hierarchii, dyscyplinie i koleżeństwie. Młodzież Wszechpolska to nie tylko aktywizm i praca u podstaw, ale także przyjaźnie na całe życie.

Nikt nie zdoła jednak napisać, czym jest „bycie” Wszechpolakiem. Trzeba to przeżyć. Dlatego jeszcze raz powtarzamy i zachęcamy: DOŁĄCZ DO NAS !
W przypadku wyrażenia chęci kontaktu prosimy o wysłanie wiadomości na nasz fanpage!
Zachęcamy również do wypełniania formularza zgłoszeniowego: http://dolacz.mw.org.pl/

Spotkanie: Sobota – 20 sierpnia o godz. 20 miejsce spotkania: Pomnik Bolesława Chrobrego w Gnieźnie.

Szczegółowe informacje :https://www.facebook.com/events/411688734389504/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1660801380469369&notif_t=event_calendar_create&ref=notif

Źródło: facebook

1 komentarz

  • Czy wy wiecie , że …Misją stowarzyszenia jest kształtowanie młodych ludzi w duchu wartości narodowo-katolickich, przygotowanie ich do służby narodowi oraz inicjowania działalności w sferze społecznej. Celami działalności stowarzyszenia są w szczególności również: a) krzewienie patriotyzmu, b) ochrona i upowszechnianie dziedzictwa narodowego, c) ochrona wizerunku rzeczpospolitej Polskiej i narodu Polskiego oraz patriotycznych tradycji zmagań narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem, d) umacnianie tożsamości oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i kultury narodowej opartych na cywilizacji łacińskiej, e) pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, f) upamiętnianie ważnych wydarzeń i osób w historii narodu Polskiego, g) promocja rzeczpospolitej Polskiej za granicą, h) pomoc polonii i polakom za granicą, i) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, j) promowanie idei samorządności, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, k) promowanie patriotyzmu gospodarczego i konsumenckiego, l) propagowanie solidaryzmu społecznego, m) działalność na rzecz poszanowania praw pracowniczych oraz aktywizacji zawodowej, n) podejmowanie działań na rzecz ochrony, dokumentacji i konserwacji zabytków narodowych i miejsc pamięci historycznej, o) upowszechnianie rzetelnych informacji o procesach integracji europejskiej, p) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, q) wspieranie patriotycznego wychowania oraz budowanie więzi społecznych wśród dzieci i młodzieży, r) pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu talentów wśród dzieci i młodzieży, s) propagowanie zdrowego stylu życia, w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, t) propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,

Dodaj komentarz