. Interwencje

47mln zł. z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dla gnieźnieńskich przedsiębiorców.

W związku z epidemią COVID-19 nasza redakcja wystąpiła do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem jaki limit środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych został ustalony dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie.

Odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej publikujemy w całości:

Szanowna Pani Redaktor,
uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ustalił dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie limity środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 47 mln zł. Ww. urząd pracy otrzymał także limit środków na koszty obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ww. ustawy w kwocie 235 tys. zł. Szczegółowe dane dot. środków FP dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie na finansowanie ww. zadań przedstawia poniższa tabela. W celu otrzymania środków Starosta występuje do Biura Budżetu i Finansów MRPiPS z wnioskiem o zasilenie rachunku bankowego środkami Funduszu Pracy.

Z przedstawionej tabeli wynika, że do dnia 04.06.2020r. Powiatowy Urzędu Pracy w Gnieźnie otrzymał 37 mln zł.

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych całkowita wartość przyznanego limitu dla gnieźnieńskich przedsiębiorców to 47 mln zł !

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna.

Dodaj komentarz