Rodo

Administratorem danych osobowych podanych w  korespondencji jest Anna Nowak prowadząca media Art-Jo. Celem przetwarzania danych jest wykonywanie czynności określonych w korespondencji lub czynności mających na celu nawiązanie współpracy i wykonywanie zawartych umów. Osoba, której dane dotyczą podaje je dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.