. Gorący temat

Gniezno-Starostwo-protest dotyczący wyboru ….

Po artykule Gniezno – Starostwo Powiatowe – list… na naszą pocztą zaczęły napływać kolejne informacje. Dla przypomnienia informujemy, że opisywany w artykule problem dotyczył oferty na zapytanie ofertowe na wykonywanie zadań Inspektora Danych Osobowych dla 7 podległych pod Starostwo Powiatowe placówek oświatowych. Z pozyskanych wcześniej informacji wynika, że wybrano firmę: Pracownia RODO Renata Góralczyk-Zielonka. Pracownia RODO Renata Góralczyk-Zielonka zarejestrowana został 05.04.2020 tuż przed zebraniem ofert.

Właściciel firmy Renata Góralczyk-Zielonka jest obecnie zatrudniona jako inspektor w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, wcześniej była Dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

W otrzymanej kopii protestu czytamy:

Składamy protest dotyczący wyboru w dniu 24.06.2020 r. oferty na „Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych”, ogłoszony przez Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie. Wybrany oferent: Pracownia RODO Renata Góralczyk-Zielonka, 62-200 Gniezno, ul. Stolarska 1, to jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana niedawno w CEIDG w dniu 05.04.2020 r., która na dzień składania oferty nie może wykonywać czynności Inspektora w podległych CUW jednostkach oświatowych ze względu na konflikt interesów.

Wybrany oferent, zgodnie z zakresem usług wymaganym w Zapytaniu Ofertowym, musi wykonywać czynności Inspektora w godzinach pracy placówek, które ma zamiar objąć opieką, a prowadząca prywatną działalność gospodarczą Pani Renata Góralczyk-Zielonka w tym samym czasie pełni funkcję inspektora w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie gdzie w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30 będąc na etacie w publicznej placówce zgodnie z informacjami na stronie www urzędu (https://starostwo.home.pl/nowaglowna2017/pl/kontakt) oprócz podstawowych zadań Inspektora pełni dyżur telefoniczny dla klientów Starostwa (telefon stacjonarny 61 424 07 16).

Zgodnie z powyższym, dla zapewnienia wymaganego standardu obsługi podległym placówkom oświatowym wnosimy o cofnięcie decyzji wyboru oferenta: Pracownia RODO Renata Góralczyk-Zielonka i wybranie kolejnego z listy spełniającego kryterium oceny.

Dla przypomnienia twórcą Centrum Usług Wspólnych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w którym przeprowadzono analizę ofert jest Piotr Gruszczyński (starosta Powiatu i jednocześnie przewodniczący Zarządu Powiatu).

tv.gniezno.pl

INTERWENCJE:

W dniu dzisiejszym skierujemy do starosty Piotra Gruszczyńskiego wniosek
z pytaniem:

  • Proszę wskazać podstawę prawną, która dopuszcza, że pracownik zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie może w ramach prowadzonej przez siebie dodatkowo działalności gospodarczej świadczyć usługi dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie za co Starostwo Powiatowe w Gnieźnie będzie płacić.

Tekst: Anna Nowak

Komentarze

  • Tak dzieła starostwo rządzone przez POKO. Obietnice a później tylko dla siebie.A co tam prawo i Konstytucja i wyborcy, którzy im zaufali.

Dodaj komentarz