Informacje

Informacja z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szanowni Państwo,

przesyłam treść komunikatu opublikowanego dziś na stronie internetowej WOW NFZ:

Wielkopolski oddział NFZ ogłosił postępowania konkursowe na prowadzenie w naszym regionie oddziałów: rehabilitacji neurologicznej, geriatrii oraz neurologii z pododdziałem udarowym. Powodem tej decyzji było wypowiedzenie umowy sieciowej przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie.

W ramach umowy sieciowej Dziekanka prowadziła oddział internistyczny z pododdziałem geriatrycznym, rehabilitacji neurologicznej, oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym oraz niewielki oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej. W trosce o bezpieczeństwo wielkopolskich pacjentów, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkursy na te zakresy świadczeń, które należało bezwzględnie zabezpieczyć dla pacjentów w naszym regionie.

Harmonogram ogłoszonych postępowań konkursowych zapewnia ciągłość działania tych oddziałów, dla których szukamy nowych realizatorów. Konkursy zostaną bowiem rozstrzygnięte przed upływem okresu wypowiedzenia umowy przez gnieźnieńską Dziekankę.

W tej chwili w Wielkopolsce 49 szpitali funkcjonuje w ramach tzw. sieci. Z chwilą rozwiązania umowy z gnieźnieńską placówką w województwie pozostanie 48 szpitali sieciowych.

Tekst: Zespół Komunikacji Społecznej Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia