Komentarze

  • Artykuł 190 kodeksu karnego
    § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  • poczekamy, zobaczymy ……
    Budzi zdziwienie zawarte w sprostowaniu stwierdzenie adwokata, że sprawa dotyczy powództwa cywilnego. Czy to jakiś gorszy rodzaj spraw sądowych? To jest smutne, ze osoba poszkodowana musi sama szukać sprawiedliwości.

  • Czyżby działanie typu „co wolno wojewodzie to nie tobie s……e” i parafrazując słynne Sienkiewiczowskie credo Kalego o kradzionej krowie : ” Jak redaktor o kimś napisać to dobrze jak napisać o redaktor to źle”

Dodaj komentarz