Wydarzenia

1 marca – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

tydzien.zhr.pl

1 marca przypada święto upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać. (Witold Pilecki)

Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku. Pierwszy dzień marca wybrany został ze względu na rocznicę – w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. (Dz.U. 2011 nr 32 poz. 160)

Żołnierze Wyklęci przez lata wypierani z historii, dziś upominają się o pamięć. “Naród, który traci pamięć, traci sumienie” – pisał Zbigniew Herbert. Niezłomni są coraz częściej obecni w utworach muzycznych, grach miejskich, planszowych, biegach, wykładach i organizowanych podniosłych uroczystościach. Ich wierność ideałom Bóg-Honor-Ojczyzna i walka o prawdę mogą być wzorem do naśladowania dla niejednej osoby.

De Press – Myśmy Rebelianci

Źródło: tydzien.zhr , youtube

Dodaj komentarz