.. Z sali sądowej

Kolejny sukces kancelarii – Orłowski Tomaszewski i Partnerzy w sprawie frankowej.

Kolejny sukces kancelarii w sprawie frankowej❗

Nieważność umowy kredytu „dewizowego” zawartej z dawnym BZ WBK S. A.❗

Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł o nieważności umowy kredytu denominowanego do CHF według wzorca zawieranego przez dawny BZ WBK S.A.

Sprawa była nietypowa i trudna – umowa odmiennie niż większość umów w sprawach frankowych, przewidywała pozorną możliwość wypłaty i spłaty kredytu bezpośrednio w CHF. Sama nazwa umowy sugerowała też, że jest to kredyt udzielony w walucie obcej („dewizowy”) i czysto formalnie – również kwota kredytu wskazana była we frankach szwajcarskich.

Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji i zasądził na rzecz naszego Klienta zwrot całości uiszczonych przez niego rat kredytu. ✅

Sprawę prowadzi adwokat Adam Tomaszewski i aplikant adwokacki Konrad Krstulović. Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: Orłowski Tomaszewski i Partnerzy

Dodaj komentarz