. .. Wybory samorządowe 2024

Gniezno – Mateusz H. – skazany prawomocnym wyrokiem.

9 maja 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w XVII Wydziale Karnym- odwoławczym w składzie:

  • Przewodniczący: Sędzia Anna Judejko
  • Sędziowie: Antoni Łuczak, Alina Siatecka

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Arkadiusza Dzikowskiego po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2023 roku

sprawy Mateusza H. oskarżonego z art. 177§1 kk i inne

na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonego, prokuratora i oskarżycielkę posiłkową od wyroku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 17 maja 2022 roku ….. zaskarżony wyrok w punkcie 1 utrzymał w mocy.

Mateusz H. został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Wydział II Karny z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie sygn. akt ….. za czyn z art. 177 § 1 kk na podstawie art. 177 § 1 kk w zw z art. 37a kk

INFORMUJEMY:

Sąd Rejonowy w Gnieźnie pismem z dnia 12 października 2023 roku, o prawomocnym wyroku poinformował pracodawcę skazanego, starostwo powiatowe w Gnieźnie i inne instytucje.

Tekst: Anna Nowak

Komentarze

  • Kodeks wyborczy Art.11 § 2. Nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba:
    1) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne
    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Dodaj komentarz