Polska

Pierwsza w historii skarga nadzwyczajna.

sąd

Pierwsza w historii skarga nadzwyczajna. Co to oznacza? Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona nową ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. Przewiduje ona m.in. możliwość składania do Sądu Najwyższego skarg na prawomocne wyroki polskich sądów z ostatnich 20 lat. Sprawa, którą Sąd Najwyższy rozpatrzył w marcu 2019r., była pierwszą skargą nadzwyczajną w Polsce i dotyczyła dwóch sprzecznych orzeczeń spadkowych w rodzinie rolników.

Źródło  https://gazetabilgoraj.pl/pierwsza-w-historii-skarga-nadzwyczajna-dotyczyla-sadu-w-bilgoraju/?fbclid=IwAR1izdeU3P6-6D8FBrAY2nnKvqKvsJGNYHaUvJs98pwZiGVx9BIlP6OS58A

Dodaj komentarz