. Interwencje

Starosto Piotrze Gruszczyński były nieprawidłowości czy nie było nieprawidłowości?

Czas oczekiwania na odpowiedzi, zapytania prasowe ustawowo wynosi 14dni, w sytuacjach gdy odpowiedź wymaga szerszej analizy, adresat może ten czas wydłużyć do 30dni o czym jest zobowiązany poinformować wnioskodawcę w odrębnym skierowanym do wnioskodawcy piśmie. Wielokrotnie pisaliśmy, że jako redakcja korespondujemy z różnymi instytucjami na terenie całej Polski. Nie mamy, żadnych problemów z przepływem informacji. Z każdej tej instytucji w terminie dostajemy rzetelny materiał, na podstawie którego możemy pracować.  Nadal mamy problemy z otrzymywaniem niektórych informacji od Starosty Piotra Gruszczyńskiego oraz dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Michała Ogrodowicza.

Ponieważ chcemy jako redakcja pracować rzetelnie względem naszych czytelników, postanowiliśmy, że od dnia dzisiejszego na bieżąco będziemy Państwa informować o treści korespondencji, którą przekazujemy do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

W dniu 07.08.2019r. w związku z informacjami które pojawiły się w przestrzeni publicznej redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE złożyła wniosek do Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie o następującej treści:

Uprzejmie proszę o udostępnienie kserokopii .. „złożeniu doniesienia do prokuratury w sprawie nieprawidłowego wykonania robót budowlanych, skutkujących zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego oraz poświadczeniem nieprawdy przez inżyniera nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy (lub przygotowaną przez Prokuraturę notatki), który skierował Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego lub Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie dotyczącej rozbudowy lub remontu Centrum Kultury Scena To Dziwna eSTeDe w Gnieźnie.

W dniu 14.08.2019r. otrzymaliśmy odpowiedź z Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie.

W dniu dzisiejszym tj. 14.08.2019r. do Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego złożyliśmy wniosek o kserokopię zawiadomienia, które zostało złożone lub zostanie złożone do Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Tymczasem art. 304 kk   …..

§ 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Sprawa jest istotna. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie jest instytucją budżetową, utrzymywaną z naszych pieniędzy. Przed wyborami samorządowymi tak wiele mówiono o transparentności, tymczasem co się dzieje?

Po uzyskani odpowiedzi od Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego, powrócimy do tematu.

Tekst: Anna Nowak

Dodaj komentarz