. Gorący temat

Gniezno- niepokojące informacje ze szpitala ….

W dniu wczorajszym tj. 21.10.2019r. w godzinach późno wieczornych, po spotkaniu koalicji rządzącej powiatem gnieźnieńskim PO-SLD, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, w którym udział brali m.in. Paulina Hennig-Kloska, senator Paweł Arndt do naszej redakcji wpłynęło pismo. Pismo otrzymaliśmy od jednego z radnych koalicji PO-SLD, który zaniepokojony sytuacją w Szpitalu, postanowił „podzielić” się informacjami. Dzisiaj redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE w przedmiotowej sprawie, skontaktowała się z kolejnymi radnymi, którzy potwierdzili informację.

Pismo adresowane jest do Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Michała Ogrodowicza…o następującej treści:

Wobec zatrudnienia nowego lekarza w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym za stawkę godzinową 90zł, domagamy się podniesienia naszej stawki z 60zł do 90zł z wyrównaniem od 1.09.2019r. Pracujemy na dobro tego oddziału od wielu lat stale podnosząc kwalifikacje, kierując i lecząc pacjentki. Wyrazem docenienia prowadzenia jaki i pracy odziali jest możliwość uzyskania zgody na akredytację do specjalizacji oraz wyrażania zgody przez Specjalistę Wojewódzkiego na wystąpienie o przyznanie II stopnia referencyjnego. Obecnie pracujemy w fatalnych warunkach lokalowych i stale pogarszających się warunkach sprzętowych uniemożliwiających wprowadzanie nowoczesnych technik operacyjnych do czego zespół jest merytorycznie przygotowany. Zatrudniając nowego lekarza na lepszych od nas warunkach finansowych dyrekcja nas deprecjonuje. Oczekujemy satysfakcjonującej nas reakcji w ciągu 7 dni. ….. Lekarze Oddziału Położniczo Ginekologicznego

Pismo skierowane zostało do wiadomości: Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego, Rady Powiatu, Rady Społecznej Szpitala.

Jako redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE mamy nadzieję, że zmowa milczenia w środowisku lokalnym zaczyna dobiegać końca. Cieszy nas jako redakcję, każdy przejaw zaufania.

Sytuacja jednostki publicznej jest sprawą publiczną, tym bardziej gdy dotyczy bezpieczeństwa i finansów publicznych. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć co dzieje się w jednostkach podległych pod Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Tekst: Anna Nowak, źródło: informacja publiczna

Komentarze

Dodaj komentarz