. Gorący temat

Gniezno – Szpital, dyrektor Michał Ogrodowicz – kolejna tajna umowa!

Redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE w przestrzeni publicznej działa od lipca 2019r. Przed publikacją artykułów, zbieramy niezbędne informacje. Przekazywane naszym czytelnikom wiadomości, zawsze oparte są na faktach.

Na początku października w artykule „GNIEZNO- Dyrektor Szpitala Michał Ogrodowicz nie odpowiada!” https://www.gniezno-fakty-interwencje.pl/gniezno-dyrektor-szpitala-michal-ogrodowicz-nie-odpowiada/ informowaliśmy naszych czytelników, że Dyrektor Szpitala Michał Ogrodowicz, nie odpowiada na wnioski redakcji GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE, które w ramach dostępu do informacji publicznej wielokrotnie złożyliśmy, łamiąc w ten sposób prawo o dostępie do informacji publicznej.

Tymczasem w dniu 10 października 2019r. otrzymaliśmy odpowiedź na jedno z wielu pytań, które jako redakcja skierowaliśmy do Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie – Michała Ogrodowicza.

FAKTY:

W dniu 22.08.2019r. redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE w ramach dostępu do informacji publicznej skierowała wniosek do Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie następującej treści:

Uprzejmie proszę o udostępnienie w formie kserokopii potwierdzonej z oryginałem aneksu, który Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w dniu 20 sierpnia 2019r. podpisał na dokończenie robót budowlanych.

O sprawie podpisanego aneksu w przestrzeni publicznej informowali:

  • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, na swojej internetowej stronie: ( źródło: powiat-gniezno,pl)
  • W dniu 21 sierpnia 2019r. Poseł Paulina Hennig-Kloska, która jest nie tylko Posłem ale i członkiem Rady Społecznej ZOZ-u. Informację przekazała na swojej stronie facebook.
  • W dniu 22 sierpnia 2019r. Mateusz Hen, obecny p. o z-ca dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, który informację przekazał na facebooku -oficjalnej stronie Szpitala.

Tymczasem Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski – Michał Ogrodowicz w piśmie z dnia 20 września 2019r.( data otrzymania 10 październik 2019r.) skierowanym do redakcji GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE informuje:

„…..po rozpatrzeniu wniosku: Pani Anny Nowak o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia, w formie kserokopii potwierdzonej z oryginałem aneksu, który Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w dniu 20 sierpnia 2019r. podpisał na dokończenie robót budowlanych, odmawia się udostępnienia informacji publicznej ……”

Co to oznacza !!! ???, że w przypadku Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie mamy kolejną tajną umowę. Pierwsza tajna umowa, ukrywana przez Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego, Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Michała Ogrodowicza przed opinią publiczną, to umowa pożyczki, która została zaciągnięta przez Szpital w BFF Polska S.A na kwotę 50 mln. zł. a teraz mamy kolejną tajną umowę, którym jest aneks z dnia 20.08.2019r. podpisany do umowy z dnia 10 maja 2017r. na dalszą kontynuację rozbudowy Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że aneks na kwotę wyższą o około 6,5 mln.zł podpisany został z naruszeniem obowiązującego prawa.

INTERWENCJE:

Decyzje podejmowane przez osoby ze zdjęć w przedmiotowej sprawie są niezgodne z obowiązującym prawem. W najbliższym czasie podejmiemy właściwe działania o czym poinformujemy czytelników w kolejnym artykule.

Zarówno umowa pożyczki zawarta przez Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie jak i aneks podpisany do umowy z firmą ALSTAL nie jest tajemnica prawnie chronioną.

Tymczasem „przyglądamy się scenie politycznej” – Radnym Powiatu Gnieźnieńskiego. Zastanawiamy się, który z Radnych skorzysta z przysługującego im prawa – Art 24 ust 2 ustawa o samorządzie i uprawnieniach kontrolnych radnych – rozpocznie współpracę z redakcją GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE aby na bieżąco informować swoich wyborców o sprawach, które poruszamy.

W jakim kierunku zmierza szpital? W jakim kierunku zmierza Dyrektor Szpitala Michał Ogrodowicz i jego p.o. zastępca d.s Lecznictwa Mateusz Hen? W jakim kierunku zmierza Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Piotr Gruszczyński? W jakim kierunku zmierza Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego? Jaka była i jest obecnie rola członka Rady Społecznej szpitala, Poseł Pauliny Hennig-Kloski ?

Odpowiedź pozostawiamy czytelnikom…..

Tekst: Anna Nowak, źródło: informacja publiczna, zdjęcie: gniezno24.com

Komentarze

  • Do lekarzy ginekologów! za poprzedniej dyrekcji mieliście mieć nowy blok porodowy i zaplanowany z rozmachem oddział, bardzo niewiele brakowało. Ale przypomnijcie sobie jak wasz ordynator i wy sami w styczniu 2019 popieraliście wstrzymanie oddania bloku porodowego pod pretekstem długiej drogi pacjenta (dosyć to śmieszne – niech sobie ordynator przejdzie po łącznikach i korytarzach w poznańskim szpitalu Przybyszewskiego – to dopiero zobaczy długą drogę). A teraz nadal straszy blok porodowy rodem z lat 50 ubiegłego stulecia a dyrektor medyczny chwali się , że zatrudnił dietetyczkę (zatrudnił jak każdy inny dyrektor bo NFZ tak chciał!). POgratulować NOwoczesnego i SLusznego Dużego sukcesu! 1 grudnia minie rok od przejęcia władzy w powiecie i co? Ten straszny PIS potrafił jednak coś zrobić, a teraz macie jak wybraliście!

Dodaj komentarz