. Interwencje

Gniezno – Tajny aneks na rozbudowę szpitala.

Po artykule „Gniezno – Szpital, dyrektor Michał Ogrodowicz – kolejna tajna umowa!” na naszą redakcyjną pocztę zaczęły wpływać następne niepokojące sygnały. Wszystkie informacje sprawdzamy, również anonimowe.

Przypominamy, dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie– Michał Ogrodowicz w piśmie z dnia 20 września 2019r.( data otrzymania 10 październik 2019r.) skierowanym do redakcji GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE odmówił przekazania kserokopii aneksu, który Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie podpisał w dniu 20 sierpnia 2019r. na dokończenie robót budowlanych.   

„…..po rozpatrzeniu wniosku: Pani Anny Nowak o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia, w formie kserokopii potwierdzonej z oryginałem aneksu, który Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w dniu 20 sierpnia 2019r. podpisał na dokończenie robót budowlanych, odmawia się udostępnienia informacji publicznej ……”

W odpowiedzi na decyzję dyrektora szpitala Michała Ogrodowicza, redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE w dniu dzisiejszym (21.10.2019r.) skierowała następujące pytania o czy czytelników informujemy:

1. Na jakiej podstawie prawnej, Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, którego organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie podpisał w dniu 20 sierpnia 2019r. aneks do umowy z dnia 10 maja 2017r.?

2. Na jakiej podstawie prawnej p.o. d.s Leczniczych Mateusz Hen w dniu 14 czerwca 2018r. wypowiedział umowę firmie Alstal ?  Dla przypomnienia: „….z dniem 14 czerwca odstąpiliśmy od umowy z naszej strony, wypowiedzieliśmy firmie Alstal umowę – informował w połowie czerwca Mateusz Hen…” ( źródło: przemiany.gniezno.pl

3. Jaka suma odszkodowawcza była gwarantowana dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski  w Gnieźnie,  przez firmę Alstal w umowie z dnia 10 maja 2017r. w przypadku gdy firma sama zeszłaby z budowy?

4. Na jakiej podstawie prawnej nie był przeprowadzony przetarg na wykonawcę, który dokończyłby budowę Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie?

5. Na jakiej podstawie prawnej Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie nie chce podać do publicznej wiadomości podpisanej umowy wraz z załącznikami na zaciągniętą pożyczkę w BFF Polska S.A. na kwotę 50 mln. złotych ?

6. Na jakiej podstawie Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie  nie chce podać do publicznej wiadomości podpisanego w dniu 20 sierpnia 2019r. aneksu wraz z załącznikami do umowy z dnia 10 maja 2017r. dotyczącego budowy Szpitala?

7. Proszę wskazać podstawę prawną, która dopuszcza, że jednostka publiczna, której organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ma prawo podpisywać„tajne umowy” ?

8. Proszę wskazać podstawę prawną na podstawie, której w pouczeniu stosuje się zapis „ od niniejszej decyzji stronie służy wniosek o ponownie rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia”.

9. Proszę o odpowiedź, kto miałby rozpatrywać wniosek, który złożony zostałby  w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia?

10. Proszę o odpowiedź na pytanie czy pismo z dn. 20 września 2019r. (data otrzymania 10.10.2019r.) przynajmniej z racji pouczenia jest pismem przedmiotowym czy bezprzedmiotowym?

Mimo, że dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Michał Ogrodowicz nie odpowiadał na wcześniej zadawane pytania nadal dociekamy prawdy i skierowaliśmy w dniu dzisiejszym kolejne wnioski i zapytania:

1. Informuję, że do dnia  21.10.2019r. nie otrzymałam odpowiedzi na wnioski, które złożyłam do  Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski Michała Ogrodowicza w ramach dostępu do informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.    (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

2. Uprzejmie proszę o udostępnienie mi w formie kserokopii potwierdzonej za zgodnością  z oryginałem faktur, które zapłacone zostały przez Szpital Pomnik Chrztu Polski z zaciągniętej  pożyczki z BFF Polska S.A. do dnia  21.10.2019r.

3. Uprzejmie proszę o udostępnienie mi w formie kserokopii faktur, które zapłacone zostały przez Szpital Pomnik Chrztu Polski, Mecenasom: Jerzy Polachowski, Marek Szubert, Paweł Małkiewicz, którzy brali udział w podpisania aneksu w dniu 20 sierpnia 2019r. do umowy z dnia 10 maja 2017r. dotyczącego budowy Szpitala (załącznik nr.1).

Prośba redakcji: Jesteśmy czasopismem internetowym (numer wpisu do Rejestru Dzienników i Czasopism RPR 3787), działamy w przestrzeni publicznej dopiero od trzech miesięcy, dlatego uprzejmie prosimy czytelników o nagłaśnianie, przekazywanych informacji. Poruszane przez nas sprawy dotyczą bezpieczeństwa mieszkańców i finansów publicznych.

Tekst: Anna Nowak, źródło: informacja publiczna, zdjęcie: gniezno24.com

1 komentarz

Dodaj komentarz