Interwencje

Gmina Niechanowo – co się dzieje ?

Każdego dnia na pocztę redakcji figniezno@o2.pl wpływają liczne prośby o zainteresowanie różnymi tematami. Kilku mieszkańców Gminy Niechanowo wskazuje na tworzący się konflikt w strukturach władzy gminnej.

Redakcja GNIENO-FAKTY-INTERWENCJE postanowiła przyjrzeć się sprawie.

Otóż w dniu 12 listopada 2019r. na stronie publicznej (internetowej) Gminy Niechanowo pojawił się komunikat następującej treści :

W związku ze zgłoszonym powiadomieniem o inicjacji referendum lokalnego oraz złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej przez inicjatorów tego referendum, publikujemy niniejsze pismo w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Niechanowo. Wraz z załącznikiem : Informacja o inicjacji referendum lokalnego

W dniu 18 listopada 2019r. na tej samej oficjalnej stronie Gminy Niechanowo pojawił się dopiero oficjalny komunikat o raporcie z przeprowadzonego audytu następującej treści:

Raport z audytu gospodarki finansowej Gminy Niechanowo za lata 2014 – 2018 w postaci pliku *.pdf do pobrania…. Raport z audytu gospodarki finansowej Gminy Niechanowo za lata 2014 – 2018

Dzień wcześniej bo w dniu 17 listopada 2019r. na pocztę redakcji wpłynęło oficjalne stanowisko Radnych Gminy Niechanowo reprezentujących Klub Wspólne Dobro.

Po analizie wszystkich pism oraz raportu z przeprowadzonego audytu redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE, zwróciła się z wnioskiem do Wójta Gminy Niechanowo o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy w celu przeprowadzenia audytu wcześniej odbył się przetarg czy konkurs ofert?
  2. Kiedy i gdzie przeprowadzony był, przetarg lub konkurs w celu wyłonienia firmy, która przeprowadziła audyt w Gminie Niechanowo?
  3. Ile i które firmy przystąpiły do przetargu lub konkursu?
  4. Na jaką kwotę wystawiona została faktura przez firmę „MORISON FINANSISTA AUDIT” spółka z o.o. w Poznaniu, ul. Główna 6 spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 255, za przeprowadzenie i sporządzenie raportu „Raport z audytu gospodarki finansowej Gminy Niechanowo za lata 2014-2018” ?
  5. Kiedy i gdzie Radni,  Gminy Niechanowo zapoznali się z treścią raportu „Raport  z audytu gospodarki finansowej Gminy Niechanowo za lata 2014-2018” ?
  6. Czy opublikowany w dniu 18 listopada 2019r. na oficjalnej internetowej stronie Urzędu Gminy Niechanowo„Raport z audytu gospodarki finansowej Gminy Niechanowo za lata 2014-2018”  jest raportem w wersji oryginalnej czy w wersji sporządzonej do publikacji?
  7. Czy na Gminie Niechanowo ciąży w chwili obecnej jakikolwiek prawomocny wyrok Sądowy i wiążące się z tym zobowiązania finansowe?
  8. Ile funduszy zewnętrznych pozyskała Gmina Niechanowo od października 2018r. do chwili obecnej?
  9. Czy od października 2018r. do chwili obecnej Gmina Niechanowo sprzedała jakąkolwiek nieruchomość stanowiącą własność Gminy ( jeżeli tak to jaką i za jaką wartość)?
  10. Ile projektów w chwili obecnej jest w fazie przygotowania prze Gminę w celu pozyskania funduszy zewnętrznych dla Gminy Niechanowo?

Po otrzymaniu odpowiedzi redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE powróci do tematu.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna zdjęcie: maps.google.pl

Komentarze

Dodaj komentarz