. Gorący temat

Gniezno – kara finansowa dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski…

Redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE otrzymała informacje, że z powodu częstych braków obsady lekarskiej w „Karetce S” Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na Szpital karę finansową.

Czytelnikom wyjaśniamy, że Szpital w ramach realizacji umowy z NFZ musi zapewnić „Karetkę S” – w której zawsze jest lekarz oraz „Karetki P” w której obsadę stanowią ratownicy medyczni.

NFZ płaci różne stawki za obie usługi i kontroluje wykonanie tych usług.

W tym przypadku oprócz niezgodnego z umową wykonania usługi zaistniała sytuacja w której przez wiele dni mieszkańcy Gniezna i Powiatu pozbawieni byli zabezpieczenia usługi lekarza w systemie ratownictwa medycznego co zauważył Narodowy Fundusz Zdrowia.


Nasza redakcja wystosuje do Dyrekcji Szpitala szczegółowe zapytanie i poinformuje czytelników o skali zjawiska.

Tekst: Anna Nowak zdjęcia: czytelnik

1 komentarz

  • Kary finansowe, aneksowanie bezprawne umowy na budowę szpitala wraz ze wzrostem wynagrodzenia o 6 mln zł dla wykonawcy, zatrudnianie na stanowisku zastępcy dyr. szpitala osoby karanej, zaciąganie pożyczki na 50 mln zł, która nie wiadomo na co zostanie wykorzystana a podobno już jest wydatkowana na różne dziwne zobowiązania ! Jak długo to jeszcze może trwać ! Ludzie obudźcie się, bo obecna władza w powiecie zadłuża powiat, szpital jednocześnie nic nie robiąc a winnego wskazując poprzedni zarząd !! Oszxxci !!!

Dodaj komentarz