Gorący temat

Gniezno – Szpital, korzyści z audytu czy z audytowania ….

Po przedstawieniu czytelnikom publikacji, historii powstania audytów dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie „Gniezno-Szpital zarządzanie przez audytowanie….” dalej drążymy temat.

Dla przypomnienia:

20 grudniu 2018r. (!) starosta Piotr Gruszczyński, informował społeczność lokalną o dokonanym w Szpitalu zewnętrznym audycie: „Tę analizę zleciliśmy profesjonalnej firmie, przede wszystkim by poznać prawdę o sytuacji szpitala. Audyt jest !!! ” (źródło: informacjelokalne.pl)

Co w przedmiotowej sprawie powiedział Poseł Zbigniew Dolata ….

Nieoficjalnie nasza redakcja dowiedziała się, że audyt o którym w 2018r. mówił starosta Piotr Gruszczyński, kosztował około 10 000zł. Czy jest to kwota rzeczywista, trudno ocenić. Kto zapłacił tę należność też redakcja nie ustaliła, ponieważ starosta Piotr Gruszczyński w korespondencji z naszą redakcją na pytania związane z funkcjonowaniem szpitala odsyła nas do dyrekcji szpitala ta natomiast nie odpowiada na składane przez naszą redakcję wnioski.

Po pół roku, dniu 13.08.2019r. dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Michał Ogrodowicz opublikował na oficjalnej stronie szpitala  kolejne „Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie: Przeprowadzenie audytu Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wraz z przygotowaniem programu naprawczego”. Już po sześciu dniach 19.08.2019r. wyłoniono kolejną firmę zewnętrzną, która przeprowadziła kolejny audyt. Audyt przeprowadziła firma Valorco Krzysztof Jeżowski ul. Węzłowiec 9 z Chorzowa.

Koszt kolejnego audytu, który wskazał starosta Piotr Gruszczyński to wartość 39 114 zł. (starosta Piotr Gruszczyński nie wskazał czy podana przez niego wartość to brutto czy netto)

Tymczasem w artykule „Tajemnicze firmy, anonimowy konkurs” (źródło: palukitv.pl) m.in. czytamy o karierze zawodowej obecnego dyrektora szpitala Michała Ogrodowicza…

Kariera zawodowa Michała Ogrodowicza:
2001-2002: główny ekonomista w Szpitalu Klinicznym nr 2 Akademii Medycznej w Gdańsku,
2002-2003: kierownik Działu Ekonomicznego w Szpitale Polskie Sp. z o.o.,
2004-2007: dyrektor finansowy/główny księgowy w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku,
2007-2008: dyrektor Regionu Północnego w M.W. Trade S.A.,
2009-2010: dyrektor regionalny w Szpitale Polskie S.A.,
2010: dyrektor naczelny NZOZ Szpital Polski w Sztumie,
2011: partner Formedis Medical Management & Consulting,
od 2012: członek zarządu Formedis Medical Management
& Consulting.

Dla przypomnienia firma Formedis Medical Management
& Consulting, której członkiem zarządu był Michał Ogrodowicz przeprowadził audyt dla szpitala SP ZOZ Mogilno.
Jak czytamy „13 października 2011 r. opublikowaliśmy w Pałukach wyniki audytu w SP ZOZ Mogilno przygotowane przez poznańską firmę Formedis.… .. Rok później, na sesję 15 listopada 2012 r. starosta Tomasz Barczak przygotował projekt uchwały i chciał, by radni powiatowi podjęli uchwałę intencyjną o wyrażeniu zgody na przekształcenie SPZOZ w spółkę z o.o. ” (źródło: palukitv.pl)

Tymczasem, na stronie firmy Formedis, której członkiem zarządu był (jest?) Michał Ogrodowicz w dziale publikacje znajdujemy wiele artykułów związanych z krytyką funkcjonowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za czasów poprzedniej dyrekcji szpitala: Krzysztofa, Bestwiny, Ewy Jachimczyk i Pawła Dopierały.

Czy to oznacza, że powierzenie stanowiska dyrektora Michałowi Ogrodowiczowi, było związane z jego członkostwem w firmie Formedis i krytyką poprzedniej dyrekcji gnieźnieńskiego szpitala?

Dla przypomnienia kontrola NIK i postępowania prokuratorskie nie potwierdziły żadnych nieprawidłowości w szpitalu w latach 2015-2018.

Starostwo podjęło decyzję o zatrudnieniu Michała Ogrodowicza w gnieźnieńskim szpitalu o czym poinformowała wicestarosta Anna Jung.

W przeszłości Michał Ogrodowicz zarządzając krótko szpitalem w Mogilnie również korzystał z usług firmy Pharmed Consulting .

W dniu 16 października 2013 roku Zarząd Powiatu w Mogilnie zapoznał się z przedstawionym przez Dyrektora Ogrodowicza opracowaniem pn. Biznesplan dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na lata 2014-2018. Dokument opracowany przez dyrektora Michała Ogrodowicza przy wsparciu firmy konsultingowej Pharmed Consulting noszący nazwę Biznesplan Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na lata 2014-2018. ” ( źródło: palukitv.pl )

Z analizy dostępnych informacji publicznych wynika, że właścicielem obu firm opracowujących: audyt dla szpitala w Gnieźnie i biznesplan dla szpitala w Mogilnie zarządzanych przez dyrektora Michała Ogrodowicza jest ta sama osoba – Krzysztof Jeżowski.

Krzysztof Jeżowski jako właściciel firmy Valorco, wcześniej Pharmed Consulting (!!!!) opracował w 2019r. audyt dla szpitala w Gnieźnie. A wcześniej jako właściciel firmy Pharmed Consulting opracował biznesplan dla szpitala w Mogilnie. .

Czy wybór firmy audytującej dla szpitala w Gnieźnie jest przypadkowy?

Czy w sytuacji zarządzania szpitalem przez trzech dyrektorów, konieczny był zakup audytów od firmy zewnętrznej?

Z materiałów zgromadzonych w artykule wynika, że dyrektor Michał Ogrodowicz mając odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w ramach swoich obowiązków zawodowych mógł samodzielnie opracować plan naprawczy dla szpitala. Dlaczego tego nie zrobił?

Czy w dobie potrzeb oszczędności tak szeroko przedstawianych przez starostę Piotra Gruszczyńskiego zakup audytu za 10 000zł. i 39 114 zł. jest zasadny?

Komu służą te audyty, biznesplany? Dla przypomnienia jak czytamy w artykule „Michał Ogrodowicz miał zostać na pięć lat. Odszedł po roku„, Michał Ogrodowicz po roku pracy stracił posadę szefa powiatowej lecznicy w Mogilnie https://pomorska.pl/michal-ogrodowicz-mial-zostac-na-piec-lat-odszedl-po-roku/ar/6445702

Obecnie redakcja analizuje treść zakupionego audytu. Do tematu powrócimy „przede wszystkim by poznać prawdę o sytuacji szpitala” (cyt. Piotr Gruszczyński)

Tekst: Anna Nowak źródło: pomorska.pl, palukitv.pl, informacja publiczna

Komentarze

  • Powtórzę swój komentarz – ale az się prosi:
    Takie mechanizmy władzy opisał Orwell w Folwarku Zwierzęcym.
    No ale skoro lud gnieźnieński TAK WYBRAŁ …….
    To skandal, że zatrudnia się za pieniądze zewnętrzne firmy mając swoich „kompetentnych pracowników” !

  • Kto jest za odwołaniem – CZYTAJ WYRZUCENIEM NA ZBITY Rxx oraz pociągnięciem do odpowiedzialności karnej – Starostę za jego niekompetencję?

Dodaj komentarz