. Interwencje

Gniezno – starosta Piotr Gruszczyński, odpowiedź bez odpowiedzi.

Dnia 1 kwietnia 2020r. na redakcyjną pocztę elektroniczną otrzymaliśmy odpowiedź od Damiana Kluczyńskiego (Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie). W załączniku zawarta została odpowiedź starosty Piotra Gruszczyńskiego następującej treści:

” W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 30 marca 2020r., informuję iż tutejszy urząd nie jest w posiadaniu przedmiotowej dokumentacji. Mając na uwadze, że SP ZOZ w Gnieźnie posiada odrębną osobowość prawną w stosunku do Powiatu Gnieźnieńskiego, ewentualne pisma proszę kierować z zachowaniem zasady właściwości.” pismo podpisał Piotr Gruszczyński.


Dla przypomnienia:
Piotr Gruszczyński jest Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego.
Piotr Gruszczyński jest Przewodniczącym Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.
Piotr Gruszczyński jest Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Kto sprawuje nadzór nad szpitalem w przypadku gdy szpital nie ma dyrektora?

Skan pisma starosty Piotra Gruszczyńskiego:

Skan wniosku z pytaniami jakie redakcja skierowała do Piotra Gruszczyńskiego.

21 marca 2020r. Starosta Piotr Gruszczyński na swoim facebooku napisał:

Do tematu powrócimy wkrótce.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Komentarze

Dodaj komentarz