. Gorący temat

Gniezno – Piotr Gruszczyński – Biuletyn Informacji (NIE !)Publicznej.

Piotr Gruszczyński, Mateusz Hen

Mateusz Hen Uchwałą nr 594/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego powołany został na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w dniu 29.04.2020r. W tej chwili w szpitalu pełni dwie funkcje:

zoz.gniezno.pl/struktura-organizacyjna/administracja

Zgodnie z przepisem art. 24h ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym Mateusz Hen w ciągu 30 dni od momentu powołania zobowiązany jest złożyć oświadczenie majątkowe, które winno być opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach obowiązku wynikającego z art. 25c Ustawy o samorządzie powiatowym jest starosta Piotr Gruszczyński, który dodatkowo pełni funkcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w powiecie gnieźnieńskim.

W trakcie pełnienia swoich publicznych funkcji Mateusz Hen cieszył się i nadal cieszy nadzwyczajną wręcz pobłażliwością ze strony Starostwa Powiatowego w Gnieźnie którego jednostką podległą jest Gnieźnieński Szpital.

Dla przypomnienia należy wskazać, że gdy starostą Powiatu Gnieźnieńskiego był Dariusz Pilak z Platformy Obywatelskiej tak przeprowadzono postępowanie konkursowe na stanowisko z-cy dyrektora d.s. lecznictwa w którym uczestniczył Mateusz Hen, że pominięto ustawowy obowiązek sprawdzenia zaświadczenia o niekaralności (o czym pisaliśmy w artykułach Gniezno-Szpital za zamkniętymi drzwiami…część 1Część 2 – Szpital Pomnik Chrztu Polski – konkurs za zamkniętymi drzwiami… ) łamiąc tym samym przepisy Ustawy o Działalności Leczniczej i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. W tym miejscu należy nadmienić, że Mateusz Hen w tym czasie miał status osoby karanej za przestępstwa umyślne, mimo to pełnił funkcję kierowniczą.

Po raz kolejny w dniu 29.04.2020r. Mateusz Hen został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki tym razem dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w drodze pozakonkursowej z pominięciem wymogów określonych w Ustawie o Działalności Leczniczej i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Dowody:

Skan z dnia 23.06.2020r. brak oświadczenia majątkowego Mateusza Hena:

powiat-gniezno.pl 23.06.2020r.

Skan z dnia 23.06.2020r. byłego dyrektora szpitala Michała Ogrodowicza w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji p.o. Dyrektora Szpitala.

powiat-gniezno.pl 23.06.2020r.

INTERWENCJE:

1. W dniu dzisiejszym skierujemy do starosty Piotra Gruszczyńskiego wniosek
z pytaniami:

  • Dlaczego do dnia 23.06.2020r. na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w dziale „Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego” nie jest opublikowane oświadczenie majątkowe p.o. dyrektora szpitala Mateusza Hena?
  • Proszę o wskazanie podstawy prawnej, która zwalnia przewodniczącego Zarządu Powiatu w Gnieźnie z obowiązku sprawdzenia zaświadczenia o niekaralności osoby powołanej na stanowisko p.o. dyrektora szpitala?

2. W dniu dzisiejszym skierujemy wniosek do Komendanta Powiatowej Policji w Gnieźnie z zapytaniem czy ustalono sprawcę (ów) zdarzenia do którego doszło w nocy z 27 na 28 listopada 2016r. na parkingu przy szpitalu przy ul. 3 Maja w Gnieźnie gdzie zostało uszkodzone auto jednego z lekarzy z byłego zespołu chirurgów Sowmed?

3. W dniu dzisiejszym skierujemy wniosek do Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie z zapytaniem: czy zakończone zostało już postępowanie w sprawie wypadku z dnia
1 października 2019r. około godz. 15. przy ul. 3 Maja w Gnieźnie? O czym pisaliśmy w artykule: Gniezno – Gazeta Wyborcza „Dyrektor potrącił kobietę na pasach,….”

Czy takie „inne” traktowanie Mateusza Hena przez starostę Piotra Gruszczyńskiego i byłego starostę Dariusza Pilaka jest wynikiem niedopatrzenia?, błędu urzędniczego?, zaniedbania?, niewiedzy? ze strony Starostwa czy też świadomej protekcji z wykorzystaniem powagi urzędu?

Do sprawy wrócimy.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Komentarze

  • Jak tak dalej pójdzie to włodarze tego miasta i powiatu niedługo uchwalą honorowe obywatelstwo i patronat jakiegoś ronda czy placu zabaw dla obywatela M.H.
    A i jakaś moneta pamiątkowa by się przydała.

  • Człowiek czyta i nie wierzy że takie rzeczy się dzieją na prawde. Przecież za to powinien być kryminał…

  • Niestety jesteśmy my i wy. Tak działa POwszechny urząd Starostwa. Sąlepsi i gorsi. Pytam gdzie są parlamentarzyści w takich sprawach. Trzeba zgłosić do prokuratury. Nie trzeba tylko zgłaszamy.

  • No i co mu zrobicie. Dyktatura w tym urzędzie panuje. Tylko kto tam rządzi PG czy MH? Wiem PO. A w gazecie dzisiaj czytam , że na sesji 30 czerwca będą głosować wotum zaufania dla zarządu. Ale się ubawiłem????

Dodaj komentarz