. Informacje

Gniezno – szpital – Mateusz Hen spóźnione oświadczenie majątkowe.

Trwa konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Tymczasem na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gnieźnie dopiero teraz pojawiło się oświadczenie majątkowe p.o. dyrektora Mateusza Hena.

http://bip.powiat-gniezno.pl 13,07.2020r.

Dla przypomnienia Mateusz Hen został powołany na stanowisko p.o. dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w dniu 29.04.2020r. W tej chwili Mateusz Hen w szpitalu pełni dwie funkcje: p.o dyrektora i p.o z-cy dyrektora d.s Leczniczych.

Oświadczenie majątkowe Mateusza Hena do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wpłynęło 26.06.2020r. co oznacza, że zgodnie z przepisem art. 24h ust. 1 NIE został zachowany termin złożenia dokumentu.

Oświadczenie Mateusza Hena

„Zgodnie z przepisem art. 24h ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym Mateusz Hen w ciągu 30 dni od momentu powołania zobowiązany jest złożyć oświadczenie majątkowe, które winno być opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach obowiązku wynikającego z art. 25c Ustawy o samorządzie powiatowym jest starosta Piotr Gruszczyński, który dodatkowo pełni funkcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w powiecie gnieźnieńskim o czym pisaliśmy w artykule Gniezno – Piotr Gruszczyński – Biuletyn Informacji (NIE !)Publicznej.

Publikujemy fragmenty oświadczenia:

Zauważyć należy, że oświadczenie majątkowe Mateusza Hena z dnia 27.05 2020r. podpisane zostało przez Mateusza Hena 27.06.2020r. a złożone do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 26.06.2020r.

INTERWENCJE:

W dniu dzisiejszym do starosty, przewodniczącego Zarządu Powiatu Piotra Gruszczyńskiego przesłaliśmy wniosek z pytaniami:

  • Kto i jakie konsekwencje prawne ponosi z tytułu braku oświadczenia majątkowego p.o.dyrektora szpitala Mateusza Hena we wskazanym przepisami prawa terminie?
  • Kto personalnie i na jakim stanowisku z ramienia Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie podpisał umowę pożyczki na 50mln złotych ze spółką BFF Polska S.A.?
  • Na jakiej podstawie prawnej Mateusz Hen w dniu 14 czerwca 2018r. wypowiedział umowę firmie Alstal ?
  • Na jakiej podstawie prawnej Mateusz Hen podpisał aneks nr 12 z dnia 20 sierpnia 2019r. do umowy z dnia 10 maja 2017r. z firmą Alstal, na dokończenie prac na sumę wyższą o 6 457 500 zł brutto?
  • Proszę o wskazanie podstawy prawnej, która zwalnia starostę Piotra Gruszczyńskiego od udzielania odpowiedzi w ramach dostępu do informacji publicznej w sprawie szpitala, którego organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie?

Po otrzymaniu odpowiedzi powrócimy do tematu.

Całe oświadczenie majątkowe Mateusza Hena z dnia 13.07.2020r:

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Dodaj komentarz