Gorący temat

Gniezno Szpital – mieliśmy dobrą chirurgię….

http://www.chirurgiasowmed.pl/

W przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o analizie świadczeń na oddziałach chirurgii ogólnej w latach 2017-2020 jaką przeprowadził NFZ i wysokiej ocenie Oddziału Chirurgicznego Szpitala Raszei w Poznaniu prowadzonego przez Sowmed.

Nazwa dokumentu to: Analiza na podstawie danych przekazanych przez NFZ, 22 maja 2020, opracowanie:„Analiza świadczeń w zakresie chirurgia ogólna –hospitalizacje w latach 2017-2020 (I kwartał)
poniżej artykuł do komentarza na ten temat

Ze swojej strony przypominamy, że na początku 2019 roku ówczesny dyrektor (Ogrodowicz) Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie zakończył przedwcześnie współpracę z firmą Sowmed wyłonioną na podstawie prawidłowo przeprowadzonego postępowania konkursowego na świadczenie usług chirurgicznych. Możemy jedynie skomentować, że niezależna od jakichkolwiek układów lokalnych obiektywna kontrola przeprowadzona przez prawomocną do takiej oceny instytucję (NFZ) potwierdziła wysoką ocenę zespołu Sowmed i tym samym słuszność konkursowego wyboru poprzedniej dyrekcji szpitala sprzed 4 lat.

Dyrekcja szpitala (Krzysztof Bestwina, Ewa Jachimczyk, Paweł Dopierała), której celem działań było zabezpieczenie dobrych i zgodnych z ustawowymi wymogami świadczeń chirurgicznych dla gnieźnieńskich pacjentów była przez kilka lat pomawiana i niesłusznie oskarżana za działania które zapewniły ciągłość i rozszerzenie dobrych usług medycznych na gnieźnieńskiej chirurgii.

Nasza redakcja wnioskiem z dnia 21.04.2020r. zwróciła się z pytaniami do starosty Piotra Gruszczyńskiego (pytania do starosty Piotra Gruszczyńskiego w tym czasie były zasadne gdyż od 29.02.2020r. do 29.04.2020r. szpital nie miał dyrektora), które zamieszczamy w poniższym linku:

Odpowiedź starosty na nasz wniosek z dnia 21.04.2020r. przedstawiamy w poniższym linku:

Dodatkowo naszym czytelnikom przedstawiamy treść pozostałej korespondencji, która przesyłana była na adres naszej redakcji przez Damiana Kluczyńskiego – pracownika Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, który informacje przekazywał nam w imieniu starosty Piotra Gruszczyńskiego.

  • redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE
  • odpowiedź Damian Kluczyński (pracownik starostwa)

Oddziału Chirurgicznego Szpitala Raszei w Poznaniu prowadzonego przez Sowmed jest jednym z najlepszych w Polsce, tymczasem starosta Piotr Gruszczyński na nasze pytanie w sprawie funkcjonowania gnieźnieńskiego oddziału Chirurgicznego nie odpowiada.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Dodaj komentarz