Myśl samodzielnie

Ratuj dzieci – PETYCJA!

instytutsprawobywatelskich.pl

Ratuj dzieci! – jak możemy ratować nasze dzieci przed elektrosmogiem i  uzależnieniem od smartfonów i dlaczego powinniśmy to robić?

Dziś mało kto chce nas słuchać, gdy ostrzegamy przed elektrosmogiem, którego źródłem są smartfony w rękach dzieci, rutery Wi-Fi w klasach szkolnych i stacje bazowe telefonii komórkowej 2/3/4 i 5G na dachach szkół.

Elektrosmog to potoczna nazwa promieniowania elektromagnetycznego. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem sklasyfikowała promieniowanie telefonii komórkowej jako potencjalnie rakotwórcze.

Do zagrożeń ze strony elektrosmogu dochodzą też te, związane z  uzależnieniem od nowych technologii.

Jak walczyć z zagrożeniami?

  • Po pierwsze ograniczając dzieciom czas korzystania z  telefonów komórkowych. Stąd nasza zbiórka podpisów pod  petycją za  wprowadzeniem zakazu używania smartfonów na  terenie szkół.
  • Po drugie zamieniając Wi-Fi na bezpieczny Internet kablowy.
  • Wreszcie po  trzecie nie dopuszczając do instalacji masztów telefonii komórkowej na dachach szkół lub w ich sąsiedztwie.

PETYCJA do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży, postulujemy wprowadzenie rozwiązań systemowych, których rezultatem będzie wyłączanie telefonów komórkowych przez uczniów przynoszących telefony do szkoły oraz nie stawianie masztów telefonii komórkowej na budynkach szkół i w ich pobliżu.

Czy mieszkańcy miasta Gniezno i powiatu gnieźnieńskiego dołączą do akcji i podpiszą petycję?

Link do petycji: https://instytutsprawobywatelskich.pl/ratuj-dzieci/?fbclid=IwAR0o-BOyrrH2-yqx4-KwlaSkvy99ho2astk1r2Yno1-W390hmESTQWvXQUM

Źródło: Instytut Spraw Obywatelskich

Dodaj komentarz