Ludzie z pasją

Utworzenie FON’u w Gnieźnie

W dniu dzisiejszym na naszą redakcyjną pocztę wpłynęła informacja, którą publikujemy:

W lipcu 2020 roku, na terenie Gniezna zawiązała się organizacja o nazwie Front Oczyszczenia Narodowego. Celem jej istnienia jest oczyszczenie pierwszej stolicy naszego Kraju, a następnie całej Polski, z wszelkich skaz, brudów, i wrogów Narodu polskiego. Utworzeniu FON’u towarzyszyła symboliczna oprawa, w której udział wzięli założyciele organizacji. Jest to odpowiedź na wydarzenia mające miejsce ostatnimi czasy w Gnieźnie i zapowiedź powstrzymania wszelkich degeneratów przed dalszym brukaniem tego miasta, jak i całej Polski.

Jako Frontowcy, przysięgamy bronić naszej kultury, tożsamości narodowej, pamięci historycznej, i prawdy. Obiecujemy, że nigdy nie opuścimy Frontu, który utworzyliśmy, aby prowadzić czynną walkę z wszelkimi zagrożeniami dla naszej Ojczyzny, od własnych słabości poczynając, na wrogach Narodu kończąc. Będziemy strzec tego co dobre i osobiście tępić to co złe.

Jesteśmy zbieraniną zwykłych ludzi, którzy zwyczajnie mają dość chorej sytuacji jaka panuje w Kraju. Stawiamy czynny opór wszelkim przejawom szkodliwych elementów w naszym społeczeństwie. Oficjalnie, czy też w podziemiu, działać będziemy zawsze.

Nie mamy zamiaru wyrzekać się naszej polskiej narodowości, katolickiej wiary, łacińskiej kultury, ani jawnej wrogości wobec degeneracji. Trwanie przez nas przy tych wartościach wywołuje u naszych przeciwników olbrzymi dyskomfort. Tak samo jak symbole, pod którymi zaprowadzać będziemy nasz porządek, czyli polskie barwy narodowe, krzyż celtycki, i falanga. Zapewniamy jednak, iż absolutnie nas to nie powstrzyma, a prawdę głosić będziemy w dalszym ciągu.

Wzywamy wszystkich prawych ludzi do przyłączenia się do naszego Frontu i oczyszczenia fizycznego, mentalnego, i duchowego. Zarówno siebie samych, ulic naszego miasta, jak i całego Narodu…… ~Lider FON’u

Kontakt … facebook – Front Oczyszczenia Narodowego

Komentarze

  • Gratulacje dla młodych Gnieźnian za samodzielność w patriotycznej inicjatywie !
    Potrzeba nam dumy i tożsamości narodowej!

  • >LUDZIE Z PASJĄ?!

    Przepraszam bardzo ale od kiedy faszyzm i bycie narodowcem to pasja? Od kiedy to nienawiść do innych ludzi i brak szacunku do innych niż własne poglądów można zaliczyć do hobby? Redakcja powinna się dobrze zastanowić, co sobą reprezentuje i jakie treści chce promować. Dobór kategorii tego artykułu jest CO NAJMNIEJ niestosowny. Sam fakt publikacji takiej treści również nasuwa pytania o to, jakie poglądy i podejście do patriotyzmu redakcja chce promować – bo umówmy się, patriotyzm, mimo że jest szczytną postawą, nigdy nie powinien doprowadzać do nienawiści i agresji względem drugiego człowieka. Sztuczne tworzenie podziałów na ,,my” i ,,oni” sprawia, że generowana jest agresja względem ,,tych innych”. To dokładnie ten sam mechanizm który miał miejsce względem mniejszości tuż przed wybuchem II wojny światowej. I chyba wszyscy wiemy, do czego doprowadził? Wstyd, że media służą nagłaśnianiu tego rodzaju nacjonalistycznych postaw zamiast je piętnować.

Dodaj komentarz