. Polska

O co trwa uliczna WOJNA?

W związku z ostatnimi wydarzeniami, agresją, strajkami -„spacerami”, niszczeniem mienia, zachęcaniem do wojny i zmanipulowanymi informacjami przedstawiamy fakty związane z kontrowersyjnym przepisem prawa.

FAKTY:

 • Nowelizacja Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona została 2 kwietnia 1997 roku. Polską w tym czasie rządziła koalicja SLD-PSL. W tym czasie prezydentem był Aleksander Kwaśniewski (SLD) a premierem Włodzimierz Cimoszewicz (PSL).
 • W Konstytucji z 2 kwietnia 1997r. w rozdziale „Wolności i prawa obywatelskie” art. 38 mówi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993r. „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”

została uchwalona gdy prezydentem był Lech Wałęsa a premierem Hanna Suchocka. W skład rządu wchodziły partie: ZChN, UD, KLD, SLCh, PSL-PL, PChD, PPPP. Wynik głosowania: za 213, przeciw 171, wstrzymało się 29.

Już na samym początku ustawy czytamy:

Art. 1. Prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej w granicach określonych w ustawie:

Dodatkowo Kodeks Karny z 6 czerwca 1997 r. uznaje za przestępstwo:

 • zabójstwo
 • zabójstwo noworodka
 • zabójstwo eutanatyczne
 • pomoc i nakłanianie do popełnienia samobójstwa
 • aborcję
 • nieumyślne spowodowanie śmierci.

Są to przestępstwa podlegające ściganiu z urzędu. Co znaczy, że organy ścigania muszą nie tylko im przeciwdziałać ale również ścigać sprawców takich czynów.

W artykule 4a punkt 1 Ustawy „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” czytamy:

Art. 4a. 1. Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:

 • 1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
 • 2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
 • 3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego,

Zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność z Ustawą zasadniczą dotyczyło 2 punktu art. 4a.1 Złożyła je grupa 119 posłów PiS, PSL-Kukiz’15 oraz Konfederacji.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego: https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy

Na 13 sędziów 2 było przeciwnych !!! Nie zgodziło się z wyrokiem i złożyło zdania odrębne dwóch z piętnastu sędziów TK – prof. Leon Kieres (zgłoszony przez parlamentarny klub Platformy Obywatelskiej) i Piotr Pszczółkowski (były poseł PiS).

trybunal.gov.pl

Czy głoszone podczas strajków hasła udokumentowane na poniższych zdjęciach: „Aborcja Eutanazja Czysta Rasa” „Chcemy aborcji jak w 43”, „Idą nadludzie spod znaku piorunów” ….. mają jakikolwiek związek ze spornym punktem Ustawy? Czy są walką polityczną organizatorów „spontanicznych” strajków – Nowoczesna, PO, SLD?

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-22.png
facebook
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-23.png
facebook
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-24.png
facebook
facebook
facebook

A u nas lokalnie w Gnieźnie – Nowoczesna ( Paulina Henning Kloska, Artur Kuczma, Piotr Szczepański) … przerażające fakty …. WOJNA … GNIEW …. a wszystko przebiega w czasie pandemii, gdzie w szpitalach w samotności umierają ludzie.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacje publiczne

Dodaj komentarz