. Gorący temat

Gniezno … co dalej starosto Piotrze Gruszczyński … jest wyrok!

Z informacji jakie pozyskała redakcja GFI w dniu dzisiejszym jednoznacznie wynika, że uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 594/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. jest nieważna.

Oto treść odpowiedzi jaką otrzymaliśmy:

” Informuję, że wyrokiem z dnia 19 stycznia br. o sygn. akt III SA/Po 651/20 wydanym na posiedzeniu niejawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. nr KN-I.4131.1.492.2020.20 stwierdzające nieważność uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 594/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.”

Sprawa dotyczy Uchwały Zarządu Powiatu, na podstawie której powierzono stanowisko dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie panu Mateuszowi Hen. Kontrowersyjna uchwała została podpisana tylko przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Piotra Gruszczyńskiego.

FAKTY:

  • kwietniu 2012r ówczesny starosta (a obecny Przewodniczący Rady Powiatu) Dariusz Pilak (PO) wprowadził do szpitala jako dyrektorów Jacka Frąckowiaka i Mateusza Hen. Następnie od stycznia 2013r. Dariusz Pilak (PO) firmował swoim nazwiskiem całą procedurę postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora d.s. Lecznictwa. Procedura konkursowa zakończyła się zatrudnieniem na tym stanowisku Mateusza Hen mimo, że osoba ta nie spełnienia warunków postępowania.
  • 29 kwietnia 2020r. starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński podpisał uchwałę 594/2020r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Mateuszowi Hen.
  • 14 sierpnia 2020r. do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały 594/2020 zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Mateuszowi Hen.
  • Starosta Piotr Gruszczyński (przewodniczący Zarządu Powiatu) skierował do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego o czym sam informował:
  • 19 stycznia 2021r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 594/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Co dalej starosto Piotrze Gruszczyński … Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał WYROK!

Tekst: Anna Nowak źródło: TV Gniezno, informacja publiczna.

Dodaj komentarz