.. Z sali sądowej

Akt oskarżenia w sprawie szantażu.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu w dniu 10 lutego 2021 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie szantażowali prezesa spółdzielni mleczarskiej celem wymuszenia od niego wielomilionowego haraczu.

Aktem oskarżenia objęto cztery osoby. Marcin O. oskarżony został o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 § 3 k.k.), zaś Przemysław S., Paweł M. i Zuzanna C. – pracownica spółdzielni – oskarżeni o udziału w tej grupie (art. 258 § 1 k.k.). Ponadto mężczyźni stanęli pod zarzutem usiłowania oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości i zmuszania do określonego zachowania się (art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 191 § 1 kk.). Zuzanna C. jest natomiast oskarżona o pomocnictwo w popełnieniu oszustwa poprzez dostarczanie materiałów rzekomo świadczących o fałszowaniu dat przydatności do spożycia (art. 18 § 3 k.k.).

Powyższe jest efektem ustaleń śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Jak ustalono groźby kierowane wobec prezesa spółdzielni sprowadzały się do złożenia bezpodstawnego zawiadomienia o przestępstwie fałszowania produktów mleczarskich, a następnie medialnego nagłośnienia sprawy. Skutkiem powyższych działań miała być utrata zaufania do firmy i jej produktów, tak na rynku polskim jak i zagranicą, a w konsekwencji jej wielkie straty finansowe.

Zebrane w akcie oskarżenia dowody potwierdziły, że pokrzywdzony był szantażowany w Lesznie oraz w Wysokiem Mazowieckiem w okresie od lipca do września 2019 r. Oskarżeni działając w zorganizowanej grupie przestępczej, bezprawnie grozili prezesowi zarządu spółdzielni mleczarskiej złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa polegającego na fałszowaniu produktów mleczarskich w należącym do spółdzielni zakładzie. Z dokonanych ustaleń wynika, że usiłowali oni doprowadzić tę spółdzielnię mleczarską do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4 milionów złotych. W tym celu próbowali wprowadzić w błąd prezesa spółdzielni co do faktu posiadania informacji świadczących o dokonywaniu fałszowania daty przydatności do spożycia produkowanych przez nią produktów mleczarskich. Grozili mu też, że w razie nieuiszczenia żądanej kwoty złożą zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 306 kk, a także, że opublikują materiały rzekomo dowodzące fałszerstwa i szeroko nagłośnią sprawę w mediach.

Szantażowany prezes odmówił zapłaty i sam zawiadomił organy ścigania o popełnieniu przestępstwa. Jak ustalono w toku innego śledztwa, w jego zakładzie nie przerabiano dat przydatności do spożycia produktów mleczarskich. Wobec stwierdzenia, że zarzuty formułowane przez szantażystów są nieprawdziwe, postępowanie w tym zakresie zakończono decyzją o umorzeniu.

Oskarżeni Marcin O., Przemysław S., Paweł M. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Zuzanna C. przyznała się do wynoszenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i przekazywania ich współoskarżonym.

Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Dodaj komentarz