. .. Gorący temat

Powiat gnieźnieński – autobus … tajny projekt za więcej niż milion złotych ….część 2

Zdjęcie satelitarne zielonego autobusu Anna Jung i Piotr Gruszczyński

Starosta Piotr Gruszczyński: ” … Aktualnie nie został sporządzony żaden wniosek, natomiast sporządzona koncepcja .. ze względu na innowacyjność projektu – nie może być upubliczniana …” ? wcześniej Piotr Gruszczyński powiedział: ” ” … nie mówimy o projekcie za milion złotych …. to pochłonie dużo większe środki ….”?

W części pierwszej artykułu Powiat gnieźnieński – radny Marcin Makohoński pyta o autobus i milion złotych …. część 1 przedstawiliśmy naszym czytelnikom jak w projekcie budżetowym na 2021r. zabezpieczono przeszło milion złotych na …. projekt autorski wicestarosty Anny Jung „Bezpieczny autobus”.

Marcin Makohoński

Tylko radny PiS Marcin Makohoński złożył w tej sprawie interpelacje, na którą w dniu 4 marca 2021r. otrzymał odpowiedź. Poniżej przedstawiamy część pytań i fragmenty odpowiedzi starosty Piotra Gruszczyńskiego:

  • Marcin Makohoński: Na czym polega wspomniany projekt i czy została już opracowana pisemna jego koncepcja bądź został sporządzony wniosek?

Piotr Gruszczyński: Celem projektu ” Bezpieczny Autobus” jest stworzenie innowacyjnego autobusu interaktywnego, którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa uczestnictwa w ruchu drogowym. Aktualnie nie został sporządzony żaden wniosek, natomiast sporządzona koncepcja (w tym wizualizacja wnętrza autobusu) ze względu na innowacyjność projektu – nie może być upubliczniona. ?

  • Marcin Makohoński: Czy został już ogłoszony konkurs w którym Powiat Gnieźnieński weźmie udział, aby pozyskać środki na ewentualną realizację projektu? Która instytucja zamierza ogłosić taki konkurs i kiedy ma się odbyć?

Piotr Gruszczyński: ” Dotychczas nie został jeszcze ogłoszony konkurs, w którym projekt mógłby uzyskać dofinansowanie…..”

  • Marcin Makohoński: Czy w związku z przygotowaniem projektu zostały już poniesione koszty? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Piotr Gruszczyński: „W związku z projektem w dniu 30.11.2020r. została zawarta umowa o świadczenie usług doradztwa w dziedzinie zamówień publicznych z panią Magdaleną Michałowską,? prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ” Kancelaria Doradcy Prawnego, Magdalena Michałowska” z siedzibą przy ul. Obornickiej 17, 62-090 Rokietnica …. ….. Maksymalne wynagrodzenie pani Magdaleny Michałowskiej z tytułu realizacji tej umowy, obejmuje również ewentualne poniesione przez nią, uzasadnione koszty reprezentacji powiatu gnieźnieńskiego przed organami właściwymi w obszarze zamówień publicznych, w tym przed organami sądowymi, w szczególności koszty reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą, czy sądami powszechnymi, nie przekroczy kwoty netto 40 000zł, powiększonej o podatek VAT, to jest – według, aktualnych stawek podatkowych – łącznie kwoty brutto 49 200zł ?……. Dotychczas wypłacono wynagrodzenie w kwocie 6150,00 ?

  • Marcin Makohoński: Który wydział Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się przygotowaniem projektu „Bezpieczny Autobus” bądź kto z pracowników jest bezpośrednio odpowiedzialny za to zadanie?

Piotr Gruszczyński: Na obecnym etapie realizacją projektu zajmuje się Magdalena Michałowska. Bezpośredni nadzór nad projektem sprawuje pani Anna Jung Wicestarosta Gnieźnieński. Środki na realizację projektu zabezpieczone są w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie(dział 754, rozdział 75495) …… „

  • Marcin Makohoński: Czy autobus, który otrzymał Powiat Gnieźnieński na poczet realizacji projektu, a który został już wyrejestrowany z racji na brak jego przydatności zostanie sprzedany, czy też zezłomowany?

Piotr Gruszczyński: W kwestii autobusu prowadzone są rozmowy z miastem Gnieznem, dotyczące możliwości przekazania go do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gnieźnie sp.o.o. z przeznaczeniem na części zamienne ?do autobusów wykorzystywanych przez tą spółkę.

Redakcję GFI dziwi fakt, że autorem projektu jest wicestarosta Anna Jung, która do jego realizacji zatrudniła firmę zewnętrzną za 49 200zł. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z radnym Marcinem Makohońskim, który powiedział: „będę zadawał kolejne pytania, opinia publiczna musi znać prawdę, na co wydatkowane są publiczne pieniądze … miliony złotych „.

Wkrótce część 3 i zdjęcia.

Komentarze

  • autochodziki, autobusostoiki – strach pomyśleć ile będzie kosztował kolejny autorski projekt vicestarosty na temat „bezpieczny pociąg” i gdzie będzie stał egzemplarz demonstracyjny – za ile strach pytac , ale co tam STAĆ NAS WSZYSTKICH

Dodaj komentarz