.. Polska

Cierpliwy … dziennikarz …. i urzędnik …

Sekretarz miasta Szczepan Skorupski został zapytany przez dziennikarza TVP3 Kielce o opinię prawną dotyczącą Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W ośrodku zatrudnionych jest 40 pracowników. Ratusz uważa, że nierentowny MOW należy przekształcić – tak by prowadziło go stowarzyszenie (coś podobnego jak u nas w powiecie gnieźnieńskim ze świetlicą „Dzieci z Chmur” przypominamy, że świetlica już nie istnieje ). Pracownicy ośrodka byli jednak innego zdania … twierdzili, że to pretekst do rozpoczęcia zmian, które zakończą się likwidacją placówki i utratą przez nich pracy. Pracownicy i radni chcąc ratować Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach wystąpili z wnioskiem o utworzenie w nim szkoły branżowej, zawodowej, dzięki czemu trafiliby do niej też starsi, ponad 15-letni wychowankowie. W tym celu przygotowano Statut …….. który w urzędzie zaginął. Statut został odnaleziony po sporządzeniu negatywnej opinii radców prawnych … i nie doszło we wskazanym czasie do głosowania.

Urzędnik nie słuchając pytania dziennikarza kilkakrotnie powtarzał „przygotowaną” wypowiedź:

Urząd Miasta w Kielcach z roku na rok pracuje coraz lepiej. W sposób wzorowy, a nawet wzorcowy realizujemy zadania własne oraz rządowe zadania zlecone. Warto dodać iż w czasie pandemii Covid-19 z Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach korzystają nie tylko mieszkańcy Kielc, ale również mieszkańcy ościennych gmin, rejestrując u nas urodzenia oraz przychodząc do naszego urzędu po odpis aktu zgonu.

Ale nie odpowiedział pan na moje pytanie. Ja pytam, jak wygląda opinia prawna dotycząca MOW-u – ponowił pytanie dziennikarz. Na co sekretarz odpowiedział mu dokładnie tą samą formułę.

Dziennikarz zapytał: Panie sekretarzu, czy pan się dobrze czuje? Czy pan nie rozumie, o co ja pytam?

Dziennikarz podjął kolejną próbę pytania: Panie sekretarzu, jest pan pracownikiem publicznym. Zadam jeszcze raz pytanie: jak wygląda opinia prawna dotycząca MOW-u? Czy jest pana przełożony w pracy? Czy moglibyśmy porozmawiać?

Sekretarz miasta Szczepan Skorupski nie odpowiadał na zadane przez dziennikarza pytania tylko przez cały czas powtarzał tą samą przygotowaną wypowiedź dotyczącą … Urzędu Stanu Cywilnego

Posłuchajcie ….

Czy „zaginięcie” statutu było wypadkiem przy pracy, efektem bałaganu w urzędzie czy też celową obstrukcją, utrudniającą procedowanie uchwały?

Prezydent Kielc Bogdan Wenta, który w latach 2014 – 2018 był posłem Parlamentu Europejskiego, wybrany z list Platformy Obywatelskiej nie widzi nic niestosownego w zachowaniu sekretarza miasta Szczepana Skorupskiego, który zapytany o zaginiony w magistracie statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, jak mantrę powtarza wyuczoną formułkę, że „Urząd Miasta z roku na rok pracuje coraz lepiej .…. ” ?

Tekst: Anna Nowak źródło:

Dodaj komentarz