.. Interwencje

Prezydent Gniezna odpowiada …. redakcja zadaje kolejne pytania …

28.06.2021r.

Siarhei Panamarou „przeciwnik reżimu Łukaszenki oraz dziennikarz wolno myślących mediów, spędził długie lata w więzieniach KGB, gdzie był wielokrotnie poddawany torturom i grożono mu śmiercią, przez co 9 lat temu został on zmuszony do ucieczki na teren Polski, by chronić swoje życie. ..” oto fragment listu, który opublikowaliśmy List od czytelnika …. co zrobi Prezydent… jaki przysłał do naszej redakcji jego przedstawiciel prawny.

W dniu dzisiejszym redakcja GFI publikuje fragmenty odpowiedzi jakie otrzymaliśmy od Prezydenta Miasta Gniezna, Tomasza Budasza po naszej interwencji, o której pisaliśmy w artykule: Pytania do Prezydenta Gniezna w sprawie…

Cytaty fragmentów odpowiedzi z UM w Gnieźnie:

  1. Zgodnie z zapisami obecnie obowiązującej uchwały Rady Miasta Gniezna w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gniezna na lata 2021–2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna, p. Siarhei Panamarou nie kwalifikuje się do przyznania mieszkania w trybie bez umieszczenia na wykazie, ponieważ nie spełnia warunków określonych w ww. dokumencie. Uważna analiza zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji nie daje argumentów do wypełnienie przesłanki zapisanej w par. 15 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 2 do wspomnianej uchwały, tj. w tym przypadku nie może być mowy o szczególnych, uzasadnionych względach społecznych. ……….. od samego początku pobytu w mieszkaniu chronionym p. Panamorou jest zwolniony z ponoszenia odpłatności za czynsz, energię, wodę oraz gaz. Nie ponosi więc faktycznie żadnych kosztów użytkowania tego lokalu.”
  2. Dokumentacja, o  której mowa w pytaniu, a dotycząca sytuacji mieszkaniowej p. Siarhei Panamarou, nie może być dołączona do wniosku z tej prostej przyczyny, że wnioski o wynajem lokalu z czynszem socjalnym z mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna, wraz z wszystkimi załącznikami w tym np. opinią MOPS, powinny zostać złożone do dnia 31 grudnia danego roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, i do tego dnia wnioskodawca powinien zaktualizować dane zawarte we wniosku …….Pełnomocnik p. Panamarou wystąpił o nią dopiero 8 marca 2021 r. – a zatem już po złożeniu wniosku o mieszkanie, i po ostatecznym terminie na uzupełnienie dokumentacji określonym w przywołanych wcześniej przepisach (31.12.2021 r.).…. „
  3. Tak ”  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie podlega pod Urząd Miasta, gdzie funkcję Prezydenta Gniezna pełni Tomasz Budasz.

INTERWENCJE

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że złożona po terminie opinia MOPS w sprawie Siarhei Panamarou, która umożliwiłaby wcześniejsze otrzymanie lokalu z czynszem socjalnym nie była i nie będzie (?!) uwzględniona przez Zespół ds. Mieszkaniowych w 2021r., a dopiero w pierwszym kwartale 2022r.

W tej sprawie w dniu dzisiejszym redakcja GFI przesłała kolejne zapytanie prasowe do Urzędu Miasta w Gnieźnie:

  • Czy do dnia otrzymania lokalu z czynszem socjalnym, Siarhei Panamarou będzie mógł mieszkać w tzw. mieszkaniu chronionym (przebywa od 28.10.2019r.), które przyznane zostało na podstawie umowy najmu pomiędzy Miastem Gnieznem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gnieźnie, a p. Siarhei Panamorou.

Tekst: Anna Nowak

Dodaj komentarz