.. Interwencje

Gniezno – odpowiedź Urzędu Miasta w sprawie ….

27.07.2021r.

Siarhei Panamarou “przeciwnik reżimu Łukaszenki oraz dziennikarz wolno myślących mediów, spędził długie lata w więzieniach KGB, gdzie był wielokrotnie poddawany torturom i grożono mu śmiercią, przez co 9 lat temu został on zmuszony do ucieczki na teren Polski, by chronić swoje życie. ..” oto fragment listu, który opublikowaliśmy List od czytelnika …. co zrobi Prezydent… jaki przysłał do naszej redakcji jego przedstawiciel prawny.

Obecnie Siarhei Panamarou mieszka w Gnieźnie w lokalu chronionym. W artykule Prezydent Gniezna odpowiada …. redakcja zadaje kolejne pytania … zapytaliśmy Prezydenta Gniezna, czy Siarhei Panamarou będzie mógł nadal zamieszkiwać w lokalu do czasu zawarcia umowy najmu lokalu z czynszem socjalnym w Gnieźnie.

Poniżej publikujemy odpowiedź jaką redakcja otrzymała od rzecznika prasowego Urzędu Miasta Gniezno:

      „W związku z zapytaniem prasowym,  skierowanym w dniu 28 czerwca 2021 roku, w sprawie możliwości zapewnienia pobytu w mieszkaniu chronionym do czasu zawarcia umowy najmu lokalu z czynszem socjalnym na rzecz Pana Siarhei Panamarou wyjaśniam, co następuje:

warunki udzielania świadczeń w formie pobytu w mieszkaniu chronionym  określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm). Po myśli unormowań art. 53 ust. 7 i 8 powołanej regulacji, decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony. Wspomniana decyzja może być wydana na czas nieokreślony jedynie w stosunku do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  zaś  w stosunku do innych osób, wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

Jak stanowi przepis art. 53 ust. 11 ustawy – wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

             Dodaję, że stosownie do zapisu § 1. Zasad pobytu w mieszkaniu chronionym, ustalonych Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie z dnia 22 grudnia 2015 r., prawo pobytu w mieszkaniach chronionych przysługuje osobom wskazanym w decyzji administracyjnej przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, a w szczególnych sytuacjach okres ten może zostać przedłużony do 36 miesięcy.

       Mając na uwadze brzmienie powołanych wyżej regulacji uprzejmie wyjaśniam, że forma wsparcia jaką jest zapewnienie pobytu w mieszkaniu chronionym ma charakter wyłącznie przejściowy /tymczasowy/. Co za tym idzie, okres na jaki zostaje ono udzielone nie może być uzależniony od daty zawarcia umowy najmu lokalu z czynszem socjalnym.

Smutną historię życia Siarhei Panamarou rzetelnie opisał dziennikarz Rusłan Szoszyn w artykule: https://www.rp.pl/artykul/1038482-Syberyjska-przeszlosc–12-lat-bez-prawa-do-amnestii.html

” … jedną trzecią życia spędziłem w więzieniach. Nie miałem sił i dlatego zdecydowałem się wyemigrować do Polski ….” Siarhei Panamarou

Pozostaje mieć nadzieję, że Siarhei Panamarou w mieszkaniu chronionym w Gnieźnie będzie mieszkał kolejne 12 miesięcy. Czy tak się stanie?

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Komentarze

 • MYDŁA NIE MOŻNA CHWYCIĆ RĘKAMI…
  Odpowiedzią urzędnika na publikację jest „Lista od czytelnika…. co zrobią Prezydent Gniezna?” w ogóle nie wyjaśnił zadanego pytania. Ale dodał smutek i beznadziejność.
  … Krwawe reżimy Putina i Łukaszenki pozwalają na trzecią grupę niepełnosprawności, jeśli człowiek nie słyszy jednym uchem. Moje prawe ucho zostało zniekształcone przez KGB, moje kolana są chore i chodzenie jest problematyczne, moje lewe oko nie widzi, a prawe jest chore. Goldova kręci się tak, że chodzenie po ulicy jest dla mnie niebezpieczne. Również w Polsce z powodu ciężkiej pracy byłem dwukrotnie operowany.
  Przeszłam badania i testy na wszystkie choroby. Ale… komisja gnieźnieńska nie podała mi jakiej grupy niepełnosprawności! Dlaczego tak, nie wiem…
  W sierpniu 2020 znalazłem się na trzecim miejscu w kolejce po mieszkania socjalne, a w kwietniu 2021 wylądowałem na… 8 (ósmym) miejscu!
  Powstaje pytanie – czy w Polsce w szkołach uczą się innej arytmetyki, czy korupcji..?
  Nie mam pieniędzy, żeby zapłacić urzędnikowi za kolejkę do mieszkania!
  W Polsce nie otrzymuję emerytury ani z tytułu starości, ani z tytułu inwalidztwa;
  „13 lutego 2019 r. w Warszawie, podczas oficjalnej wizyty w Polsce delegacji parlamentarnej Republiki Białoruś pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś M. Myasnikowicza, zostało zawarte Porozumienie podpisana między Republiką Białorusi a Rzeczpospolitą Polską o zabezpieczeniu społecznym.” https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2019/february/32508/
  „Dnia 2 października 2019 r. Izba Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś przyjęła projekt ustawy Republiki Białorusi „O ratyfikacji Umowy między Republiką Białorusi a Rzeczpospolitą Polską o zabezpieczeniu społecznym” , przedłożony Izbie Reprezentantów przez Radę Ministrów Republiki Białoruś.” http://www.house.gov.by/ru/zakony-ru/view/o-ratifikatsii-dogovora-mezhdu-respublikoj-belarus-i-respublikoj-polsha-o-sotsialnom-obespechenii-743/
  Ale Polska jakoś zapomniała ratyfikować podpisaną ustawę i zostałam bez emerytury.
  Polska zapomniała o okrucieństwach komunistów, z którymi walczyłem przez całe życie…
  Mam 70 lat, uratowałam szczeniaka przed złymi dżentelmenami i wychowałam psa. Dziś jestem chory, ale codziennie przejeżdżam 9 km. przed psem, aby go nakarmić i wyprowadzić. Dlaczego urzędnicy nie pozwalają mi trzymać psa tutaj, gdzie obecnie mieszkam? Pies jest wyszkolony w komendach i czystości! Dlaczego Polacy mogą trzymać psy, a ja nie?
  Mam dwie wyższe wykształcenie, żonę i dzieci na Białorusi, mam 2 domy, ale nie mogę wrócić na Białoruś – zaraz mnie zabiją!
  Siergiej Ponomariew

 • Wczoraj w Kijowie zabili mojego kolegę Witalija Sziszowa, zabili mojego kolegę dziennikarza Pawła Szeremeta, zabili mojego kolegę Borysa Niemcowa w Moskwie …
  Łukaszenka obiecał znaleźć i zniszczyć wszystkich!
  Białoruś dwukrotnie prosiła Polskę o deportację…
  „Dziękuję” burmistrzowi Gniezna za schron…
  Od 11 lat jestem bez rodziny, a tu w Gnieźnie nie mogę nawet być razem z moim psem. Kim jesteście Polacy..?

Dodaj komentarz