. .. Interwencje

Gniezno – Mateusz Hen „… to jest brukowiec …..”.

10.08.2021r.

Jakiś czas temu na stronie internetowej Szpitala pojawiła się informacja o wyroku sądowym wobec redakcji GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE.

W komunikacie prasowym Szpitala czytamy:

W sporządzonej notatce nie wspomniano o tym, że wyrok jest nieprawomocny.
Co ciekawe, wyrok został wydany w trybie zaocznym, bez udziału w czynnościach procesowych redakcji GFI (z powodu podania niewłaściwych danych adresowych). Szczęśliwym zbiegiem okoliczności redakcja GFI zupełnie przypadkowo dowiedziała się o tym wyroku i wydaniu go w trybie zaocznym jeszcze w trakcie trwania ustawowych terminów możliwych odwoławczych procedur administracyjno-sądowych, które to procedury zostały niezwłocznie uruchomione. W związku z powyższym redakcja GFI chciała poinformować czytelników w stosownym czasie o decyzji Sądu najprawdopodobniej skutkującej możliwościami przywrócenia postępowania sądowego z możliwością uczestniczenia pozwanej w procesie sądowym.

Tymczasem w trakcie oczekiwania na skutki uruchomionych procedur sądowych w dniu 23 lipca 2021roku w miejscu publicznym w obecności kilku osób  (w tym urzędników państwowych), Mateusz Hen zaatakował naszą redakcję GFI  (ponownie) słowami: ” …. to nie jest dziennik to jest brukowiec …..”. Kontynuując swoją wypowiedź, Mateusz Hen stwierdził, że na autorce tekstu ciąży wyrok o którym w dniu 02 lipca 2021r poinformował szpital Pomnik Chrztu Polski w komunikacie prasowym. Zmuszeni więc zostaliśmy aby odnieść się do przedmiotowej sprawy przed jej zakończeniem i niniejszym informujemy czytelników, że sprawa jest w toku. A w sytuacji, kiedy Mateusz Hen zaatakował pozwaną i redakcję GFI, autorka tekstu w obecności świadków dokładnie wyjaśniła jakie podjęła w takiej sytuacji przysługujące jej działania prawne.

FAKTY:

  • Informujemy, że redakcja GFI nic nie wiedziała o toczącym się postępowaniu, dlatego też pozwana nie brała udziału w procesie sądowym.
  • Mimo, że od 24 lutego 2021r. stronie skarżącej znany był właściwy adres do korespondencji, adres ten najprawdopodobniej nie został wskazany dla Sądu.
  • Wyrok wydany został w trybie zaocznym.
  • Najważniejsze w komunikacie prasowym szpitala nie wskazano, że wyrok jest nieprawomocny.

INTERWENCJE

W dniu 05 lipca 2021r. do dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, Grzegorza Sieńczewskiego skierowaliśmy zapytania prasowe np. treści:

  • Kto zredagował “komunikat prasowy”, którego skan przesyłam w załączniku?
  • Kto wydaje “komunikaty prasowe”, w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie?
  • Kto jest administratorem strony Szpital Pomnik Chrztu Polski na facebooku?
  • Na podstawie jakiego dokumentu zredagowany został  “komunikat prasowy”, który umieszczony został na oficjalnej stronie Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie na facebooku? Wnoszę o kserokopie tego dokumentu!
  • Na podstawie jakiego zarządzenia dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie prowadzona jest oficjalna strona Szpital Pomnik Chrztu Polski na facebooku? Wnoszę o kserokopie tego zarządzenia.

Mimo upływu czasu niestety od dyrektora Szpitala do dnia publikacji artykułu (10.08.2021r.) nie otrzymaliśmy odpowiedzi na powyższe pytania.

Przypominamy, że Mateusz Hen od  6 marca 2019r. jest p.o. (pełniący obowiązki) zastępcą dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

W drugą rocznicę powstania GFI przypominamy, ze nasz portal jest nie tylko portalem informacyjnym a interwencyjnym ze szczególną misją pokazywania działań miejscowej władzy. Redakcja mając świadomość jak łatwo przekroczyć granicę pomówienia i narażenia na ewentualne zarzuty o pisaniu nieprawdy stosuje żelazną zasadę zamieszczania cytatów i skanów dokumentów w większości spraw o których piszemy, właśnie dlatego, żeby zawsze mieć potwierdzenie na opisywane fakty.
Pytaniem bez odpowiedzi wydaje się być zapytanie jak to się dzieje, że osoby które cytujemy nie podejmują publicznej dyskusji z przedstawianymi faktami. Pewnie trudno im dyskutować z ich własną, nagraną wypowiedzią, sfilmowanym wywiadem lub z dokumentami na których widnieją ich nazwiska i ważne funkcje. Czyżby nazwanie naszego portalu brukowcem było jedyną argumentacją na jaką stać osoby publiczne o których działaniach piszemy na portalu?  Merytorycznej odpowiedzi na zadawane pytania, merytorycznych wyjaśnień opisywanych faktów, merytorycznych tłumaczeń treści przedstawianych dokumentów widocznie nie ma, skoro zastąpiono je słowem brukowiec. Informujemy również, że  instytucje zobowiązane w ramach prawa prasowego do udzielania odpowiedzi na zapytania prasowe najczęściej nie udzielają GFI żadnych odpowiedzi.

Mateusz Hen, pierwszy raz publicznie zaatakował na swoim prywatnym profilu autorkę tekstu w dniu 26 marca 2020r. o czym pisaliśmy w artykule: GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE … minął rok.

Tekst: Anna Nowak źródło: facebook

Dodaj komentarz