. .. Gorący temat

Rajcy powiatu gnieźnieńskiego … jak głosują.

W dniu 30 września 2021r. odbyła się XLV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Sesje prowadził przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Pilak z Platformy Obywatelskiej.

Na oficjalnej stronie starostwa w opublikowanym porządku obrad w punkcie 10 czytamy, że podczas sesji omawiane miało być sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2021r.

Ponieważ niezbędna podczas sesji dokumentacja dotarła do radnych niezgodnie ze Statutem powiatu radna Natasza Szalaty, z klubu PiS skierowała zapytanie do radcy prawnego starostwa:

…. jaka podstawa definiuje przekazywanie dokumentów radnym na dzień czy godziny przed sesją i jaki czas powinien być zachowany aby dokumenty do radnych trafiły na pocztę ..?

Natasza Szalaty swoją wypowiedź uzupełniła stwierdzeniem:

…ja dostałam te dokumenty dwa dni przed sesją … a projekt o zaciągnięcie pożyczki długoterminowej wpłynął wczoraj o godz. 14:40

Obecny podczas sesji radca prawny Marcin Badura, przedstawił obowiązując zasady wynikające ze Statutu Starostwa:

.… o terminie, miejscu i porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad …. w przypadku materiałów dotyczących budżetu, przesyła się materiały radnym najpóźniej na 10 dni przed sesją ….”

W takiej sytuacji radna Natasza Szalaty złożyła wniosek formalny o odroczenie sesji, dodając:

… w związku z tym, że materiały wpłynęły na dwa dni przed sesją … dokumenty są nieczytelne …. w związku z tym, że termin nie został dotrzymany wnoszę o odroczenie sesji….”

Kserokopie nieczytelnych dokumentów o których mówiła radna publikujemy w poniższym załączniku:

Wniosek radnej Szalaty został poddany pod głosowanie. Jak głosowali radni … jak pracują radni pozostawiamy Państwa ocenie ….. warto posłuchać:

Pomimo argumentacji radnej o nieczytelnych dokumentach oraz dostarczeniu ich w terminie niezgodnym ze Statutem Starostwa wniosek radnej Szalaty przez radnych powiatu gnieźnieńskiego został odrzucony.

Sprawujący funkcję starosty Piotr Gruszczyński wiedząc że nie dotrzymano terminu dostarczenia radnym dokumentów, że część istotnych dokumentów była mało czytelna i że w porządku obrad nie uwzględniono punktów o których mówiła radna, postanowił poszerzyć porządek obrad w punkcie 16 o podpunkt c,d,e mówiąc:

zgodnie z przyjętą tradycją ….. wnoszę o zmianę do porządku ….. polegającą na dodaniu trzech projektów uchwał w punkcie 16 …. podjęcie uchwał w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu gnieźnieńskiego na lata 2021-2031 jako podpunkt ….. zmiany uchwały budżetowej powiatu gnieźnieńskiego na rok 2021 jako podpunkt d …. wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania długoterminowego jako podpunkt e

Jak głosowali radni powiatu gnieźnieńskiego na wniosek złożony przez pełniącego funkcję starosty – Piotra Gruszczyńskiego prezentuje poniższe nagranie:

Tymczasem w porządku obrad XLV sesji Rady Powiatu zamieszczonym na oficjalnej stronie starostwa w punkcie 16 nie ma podpunktu a, b tak więc jak można było głosować nad wprowadzeniem podpunkty c, d, e 😉 ? Czyżby przewodniczący Rady Powiatu – Dariusz Pilak przeoczył ten fakt? Czy w takiej sytuacji przyjęcie wniosku starosty Piotra Gruszczyńskiego jest zgodne z prawem? Poniżej skan dokumentu opublikowanego na stronie starostwa:

Czy radnych powiatu interesuje Statut starostwa, czy zgodnie z nim działają? Czy  radni powiatu analizują dane zamieszczane w nieczytelnych dokumentach, które następnie podlegają głosowaniu?  Opisane wyżej okoliczności towarzyszące głosowaniu poddają w wątpliwość sens głosowania radnych. Czy do końca kadencji głosowania odbywać się będą według klucza przynależności partyjnej? A może podczas głosowania powiatowym rajcom towarzyszy strach? Kogo się boją …. czego się boją …. może się mylę 😉 …. może czekają na 60% podwyżki diety …. pewnie też się mylę 😉

Za nami połowa pięcioletniej kadencji powiatu gnieźnieńskiego, jeszcze trochę i kolejny raz kandydaci na radnych wyjdą na ulicę by zasypywać nas ulotkami wyborczymi, plakatami … będą dzwonić po głosy wyborcze i obiecywać gruszki na wierzbie. Tymczasem kto jak pracuje …. kto i na czyj wniosek głosuje, jak zawsze pozostawiamy do oceny naszych czytelników.

Tekst: Anna Nowak źródło: youtube, powiat-gniezno.pl zdjęcia: powiat-gniezno.pl, gniezno24. com

1 komentarz

  • Na tylu radnych tylko jedna mała kobitka zauważyła ,że to jest niezgodne ze statutem powiatu. Szok. Pewnie wszyscy zagłosowaliby za tym , bo nie widzieli nic złego ,że nie przestrzega sie prawa. Ale jak widać radni w ogóle nie zwracają uwagi kiedy i co dostają na sesję. Gdzie my żyjemy o matko i córko.

Dodaj komentarz