. .. Interwencje

Gniezno – czy szpital zaciągnie kolejną pożyczkę? Planowana wartość 10 mln zł.

Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala – Piotr Gruszczyński

28.10.2021r.

W dniu wczorajszym redakcja GFI została poinformowana, że Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, którego organem założycielskim jest powiat gnieźnieński chce zaciągnąć kolejną pożyczkę. Kwota planowanej dla szpitala pożyczki tym razem ma wynosić 10 mln zł.

Piotr Gruszczyński, który pełni kilka funkcji m.in., jest starostą powiatu, przewodniczącym Zarządu Powiatu i przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala na podstawie „postanowienia nr 1/2020 z dnia 20.08.2020 r.„, nie zwołał w trybie zdalnym posiedzenia Rady Społecznej, tylko zobowiązał członków rady do zapoznania się z projektem Uchwały nr 19/2021 i przesłanie odpowiedzi do dnia 21.10.2021r., z adnotacją „ZA” , „PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ” na adres pracownika szpitala.

W treści Uchwały nr 19/2021 m.in. czytamy:

„POZYTYWNIE opiniuje się zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Szpitalem Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie a BFF MEDFinance S.A. z siedzibą w Łodzi …. do kwoty 10 mln zł (dziesięć milionów złotych) ……”

Poniżej w załączniku cały projekt Uchwały nr 19/2021:

INTERWENCJE

W dniu dzisiejszym w ramach dostępu do informacji publicznej skierowaliśmy do przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, który jednocześnie pełni funkcję starosty powiatu gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego wniosek o informacje i kserokopie np. dokumentów:

  • wnoszę o wskazanie numeru Uchwały Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski i jej kserokopię oraz kserokopię protokołu wraz z wszystkimi załącznikami (w tym listą osób jak głosowano) w sprawie: wydania opinii przez Radę Społeczną Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w przedmiocie zawarcia w dniu 18 czerwca 2019r., umowy pożyczki na kwotę 50 mln złotych dla szpitala.
  • wnoszę o wskazanie numeru Uchwały Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski i jej kserokopię oraz kserokopię protokołu wraz z wszystkimi załącznikami (w tym listą osób jak głosowano) w sprawie: wydania opinii przez Radę Społeczną Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w przedmiocie zawarcia w dniu 26.02.2021r., umowy pożyczki na kwotę 8 mln złotych dla szpitala.
  • wnoszę o kserokopię protokołu wraz z wszystkimi załącznikami (w tym listą osób jak głosowano) w sprawie: wydania opinii przez Radę Społeczną Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w przedmiocie Uchwały nr 19/2021 z dnia ? października 2021r., Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski, której przedmiotem jest zaciągnięcie pożyczki do kwoty 10 mln złotych dla szpitala.
  • wnoszę o udzielenie informacji: kiedy i na podstawie jakiej Uchwały Rada Społeczna Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie wydał opinię w przedmiocie zawarcia umowy kredytu o którym wicestarosta Anna Jung mówiła 2 marca br. podczas konferencji prasowej.
wicestarosta Anna Jung

Tekst: Anna Nowak

1 komentarz

  • Czy najbardziej troskliwa o finanse szpitala Pani Poseł Paulina Hening -Kloska zainteresuje się tym tematem jeszcze w trakcie trwania obecnej kadencji Rady Powiatu?

Dodaj komentarz