.. Informacje

Radni powiatu gnieźnieńskiego … interpelacje, zapytania i odpowiedzi w 2019r.

Przedstawiamy pracę radnych w 2019r. Jak pracowali rajcy powiatu gnieźnieńskiego 😉 ile złożyli interpelacji i jakich spraw one dotyczyły. Jakie otrzymali odpowiedzi od starosty lub członka Zarządu Powiatu.

Czy radni powiatu gnieźnieńskiego VI kadencji w swojej pracy pamiętają, że wybrani przez wyborców NIE reprezentują tylko interesów konkretnej grupy, np. mieszkańców danego okręgu wyborczego czy partii , stowarzyszenia z list których startowali? Radni winni pamiętać, że w swoich działaniach zobowiązani są uwzględniać interes wszystkich mieszkańców i kierować się dobrem całej wspólnoty. Czy tak się dzieje?

Radny ma obowiązek nie tylko brać udział w posiedzeniach rady i jej komisji ale przede wszystkim informować mieszkańców o działaniach tych organów. Czy tak się dzieje?

Zgłoszenie przez radnego, klub radnych lub grupę radnych interpelacji czy zapytania to bardzo istotne uprawnienie przy wykonywaniu mandatu radnego. Interpelacje i zapytania przez radnych oraz uzyskanie odpowiedzi na nie można traktować nie tylko jako pozyskanie niezbędnych informacji, ale także pośrednio jako kontrolę nad pracą starosty i Zarządu Powiatu.

W 2019r. tylko nieliczni radni powiatu gnieźnieńskiego złożyli interpelacje lub zapytania.

GFI przypomina, że każdy radny w ramach sprawowanego mandatu winien prezentować mieszkańcom sprawozdania ze swojej działalności wraz z informacją, jak głosował i dlaczego, jakie interpelacje zgłaszał i jakie odpowiedzi otrzymał.

KTO z radnych i o co pytał w 2019r., i jakie otrzymał odpowiedzi (treść informacji, dostępna jest po kliknięciu czerwonego linka):

Marcin Makohoński (PiS)

ZAPYTANIA:

 • BR.0003.50.2019 zapytanie radnego Marcina Makohońskiego  z dnia 09 grudnia 2019 r. dotyczące wydatków poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Szpital Pomnik Chrztu Polski na audyty i plany naprawcze. odpowiedź BR.0003.50.2019
 • BR.0003.49.2019 zapytanie radnego Marcina Makohońskiego  z dnia 09 grudnia 2019 r. dotyczące struktury zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.  odpowiedź BR.0003.49.2019

Natasza Szalaty (PiS)

INTERPELACJE:

 • BR.0003.7.2019   interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: wyznaczenia Policji do kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, Warszawskiej.
 • BR.0003.8.2019    interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: wykonania remontu nawierzchni jezdni na ulicy Witkowskiej do Ronda Olimpijczyków.
 • BR.0003.10.2019   interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wykonania oprysków w parkach i skwerach na terenie miasta Gniezna przeciw kleszczom. 
 • BR.0003.9.2019  interpelacja radnej Nataszy Szalaty z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: odświeżenia pasów na przejściach dla pieszych – wymalowania dwuwarstwowo na ulicy Witkowskiej oraz przy szkole podstawowej na ulicy P. Cymsa. 

Jaromir Dziel (Koalicja Obywatelska Platforma. Nowoczesna)

INTERPELACJE i ZAPYTANIA:

 • BR.0003.3.2019 – interpelacja radnego Jaromira Dziela w sprawie: zakupu świateł ozdobnych, bożonarodzeniowych dla ulic powiatowych w centrum miasta. Odpowiedź na interpelację.
 • BR.0003.13.2019 zapytanie radnego Pana Jaromira Dziela z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: podjętych uchwał przez Radę Powiatu uchwał w zakresie sprzedaży nieruchomości
 • BR.0003.22.2019 zapytanie radnego Pana Jaromira Dziela z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: aktualnego staniu realizacji rozbudowy Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
 • BR.0003.23.2019   interpelacja radnego Pana Jaromira Dziela w sprawie: przekazania do prokuratury protokołu zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną realizacji umowy Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie a firmą SOWMED. odpowiedź BR.0003.23.2019

Mirosława Lewicka (Koalicja Obywatelska Platforma. Nowoczesna)

INTERPELACJE:

 • BR.0003.21.2019   interpelacja radnej Pani Mirosławy Lewickiej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zmniejszenia kwoty zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031 na przebudowę drogi powiatowej nr 2181
 • BR.0003.20.2019  interpelacja radnej Pani Mirosławy Lewickiej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: nadzoru prac drogowych przy Urzędzie Gminy Mieleszyn
 • BR.0003.45.2019 interpelacja radnej Mirosławy Lewickiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie: uporządkowania stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2149 P. odp. 0003.45.2019

Maciej Łykowski (PiS)

INTERPELACJE:

 • BR.0003.27.2019 interpelacja radnego Macieja Łykowskiego z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie: montażu w miejscowości Pruchnowo dwóch tablic „zakaz wyrzucania śmieci” oraz objęcia terenu szczególnym nadzorem. odpowiedź BR.0003.27.2019

Edward Załęski (Koalicja Obywatelska Platforma. Nowoczesna)

Biuletyn Informacji Publicznej - Powiat Gniezno | Radni Powiatu Gnieźnieńskiego

ZAPYTANIE:

Maria Kocoń (Koalicja Obywatelska Platforma. Nowoczesna)

INTERPELACJE:

Danuta Winiarska (Koalicja Obywatelska Platforma. Nowoczesna)

INTERPELACJE:

 • BR.0003.42.2019  interpelację  radnej  Danuty Winiarskiej  z dnia 11 listopada 2019 r. dotyczące przejścia dla pieszych na drodze powiatowej. odp.0003.42.2019
 • BR.0003.26.2019 interpelacja radnej Danuty Winiarskiej z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wycięcia topoli przy drodze powiatowej Karsewo – Mierzewo – Wódki przy wjeździe do pałacu w Mierzewie. odpowiedź BR.0003.26.2019 
 • BR.0003.11.2019 interpelacja radnej Danuty Winiarskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: drogi powiatowej 2158 P Witkowo – Czerniejewo w miejscowości Karsewo.

Robert Andrzejewski (Sojusz Lewicy Demokratycznej)

Starostwo Powiatowe

ZAPYTANIE:

Jacek Kowalski (Sojusz Lewicy Demokratycznej)

Powiat Gniezno - tu powstała Polska

INTERPELACJE:

Zbigniew Bręklewicz (PiS)

Powiat Gniezno - tu powstała Polska

INTERPELACJE i ZAPYTANIA:

 • BR. 0003.1.2019– interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie: zniwelowania nadmiaru ziemi na poboczu drogi powiatowej w miejscowości Jarząbkowo, gmina Niechanowo.
 • BR. 0003.2.2019 –  interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie: instalacji lampy oświetleniowej w miejscowości Jarząbkowo.
 • BR.0003.5.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza w sprawie: rozważenia możliwości zakupu wyposażenia da Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechanowie, tj. umundurowania bojowego.
 • BR.0003.14.2019 interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie: przebudowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Niechanowo
 • BR.0003.15.2019     interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: podjęcia radykalnych działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na przejeździe kolejki wąskotorowe
 • BR.0003.18.2019  interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie; przebudowania chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Niechanowo na odcinku od ronda (kierunek Czerniejewo)
 • BR.0003.19.2019   interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie w sprawie: utwardzenia podejścia do świetlicy wiejskiej w Mierzewie odpowiedź BR.0003.19.2019
 • BR.0003.24.2019interpelacja radnego Pana Zbigniewa Bręklewicza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie: pobudowania przejścia dla pieszych z wyspa azylu na drodze wojewódzkiej DW260-naprzeciwko sklepu GS SCh w Niechanowie odpowiedź BR.0003.24.2019
 • BR.0003.25.2019 interpelacja radnego Pana Zbigniewa Breklewicza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie: podjęcia działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na drodze wojewódzkiej nr 260 (DW260) w Niechanowie odpowiedź BR.0003.25.2019 odpowiedź BR.0003.25.2019 z dnia 13.12.2019 odpowiedź Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich BR. 0003.25.2019 z dnia 19.12.2019
 • BR. 0003.32.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia generalnego remontu wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Karsewo, gm. Niechanowo odpowiedź BR.0003.32.2019
 • BR. 0003.31.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie: podjęcia działań polegających na wycięciu zbędnej roślinności w pasie drogi powiatowej w Karsewie – gm. Niechanowo.  odpowiedź BR.0003.31.2019
 • BR. 0003.30.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie: podjęcia działań naprawczych dotyczących odpływu wód deszczowych w pasie drogi powiatowej w miejscowości Karsewo – gmina Niechanowo. odpowiedź BR.0003.30.2019
 • BR. 0003.33.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 16 września 2019 roku w sprawie: wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Malczewo odpowiedź BR.0003.33.2019
 • BR. 0003.32.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia generalnego remontu wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Karsewo, gm. Niechanowo odpowiedź BR.0003.32.2019
 • BR. 0003.31.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie: podjęcia działań polegających na wycięciu zbędnej roślinności w pasie drogi powiatowej w Karsewie – gm. Niechanowo.  odpowiedź BR.0003.31.2019
 • BR. 0003.37.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: poszerzenia drogi powiatowej na odcinku pomiędzy miejscowościami Gurówko -Gurowo, gmina Niechanowo.  odpowiedź BR.0003.37.2019
 • BR. 0003.36.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: poszerzenia drogi powiatowej w miejscowości Żelazkowo odpowiedź BR. 0003.36.2019
 • BR. 0003.36.2019  – ponowna interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 20.11.2019 r. odpowiedź BR. 0003.36.2019
 • BR. 0003.35.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: podjęcia działań naprawczych polegających na wycięciu zbędnej roślinności w pasie drogi powiatowej na odcinku Marysin-Nowa Wieś NIechanowska odpowiedź BR.0003.35.2019
 • BR. 0003.34.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 16 września 2019 roku w sprawie: podjęcia działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej na terenie gminy Niechanowo  odpowiedź BR.0003.34.2019
 • BR.0003.40.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 22 października 2019 r. w sprawie: podjęcia działań naprawczych nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Czechowo – Jarząbkowo. odpowiedź BR.0003.40.2019 
 • BR. 0003.39.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: naprawy studzienki odpływowej umiejscowionej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Marysin odpowiedź BR.0003.39.2019
 • BR. 0003.38.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 02 października 2019 r. w sprawie: bieżącego wykaszania traw i wycinania zbędnej roślinności w pasie dróg powiatowych na terenie gminy Niechanowo. odpowiedź BR.0003.38.2019
 • BR.0003.44.2019  zapytanie radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: montażu progów zwalniających w miejscowości Marysin odp. BR.0003.44.2019
 • BR.0003.43.2019  zapytanie radnego Zbigniewa Bręklewicza z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie: naprawy lampy oświetleniowej w miejscowości Marysin. odp. BR.0003.43.2019
 • BR.0003.54.2019 interpelacje radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie: posadowenia znaku STOP (B-20) na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Jelitowo, gm. Niechanowo. odpowiedź BR.0003.54.2019
 • BR.0003.53.2019 interpelacje radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: posadowienia znaku stop (B-20) na skrzyżowaniu dróg na terenie gminy Niechanowo, w miejcowości Grotkowo. odpowiedź BR.0003.53.2019
 • BR.0003.52.2019 interpelacje radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: podjęcia działań naprawczych polegających na wycięciu  zbędnej roślinności od miejscowości Karsewo do Mierzewa i dalej do miejscowości Wódki. odpowiedź BR.0003.52.2019
 • BR.0003.51.2019 interpelacja radnego Zbigniewa Bręklewicza  z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie: podjęcia działań naprawczych w pasie drogi powiatowej w Niechanowie.  odpowiedż BR. 0003.51.2019

Lista radnych, którzy NIE złożyli w 2019r. żadnej interpelacji czy zapytania:

Koalicja Obywatelska Platforma.Nowoczesna

 • Radosław Sobkowiak
 • Ewa Mądra
 • Joanna Arndt
 • Dariusz Pilak
 • Marian Pokładecki
 • Piotr Gruszczyński
 • Rajmund Gąsiorek

Prawo i Sprawiedliwość

 • Beata Tarczyńska
 • Andrzej Kwapich
 • Leszek Figaj

Polskie Stronnictwo Ludowe

 • Jerzy Berlik
 • Rafał Skweres
 • Stanisław Szczepański

Gnieźnieńskie Porozumienie Samorządowe

 • Dariusz Igliński
 • Marek Gotowała

W skład rady powiatu wchodzi 27 radnych. Przez cały 2019 r., tylko 11 radnych złożono interpelacje czy zapytania. Łączna liczba interpelacji w tym zapytań w 2019r. wynosi 54.

Tymczasem nasi czytelnicy na adres redakcji przysyłają ulotki wyborcze, które przed wyborami samorządowymi wrzucano do skrzynek, wręczano …. prosząc o głosy wyborcze. Akcja ulotkowa trwa.

Tekst Anna Nowak źródło: powiat-gniezno.pl

Dodaj komentarz