.. Gorący temat

Tomasz Budasz, czy w Gnieźnie nie ma miejsca dla Siarhei Panamarou?

Siarhei Panamarou i Prezydent Miasta Gniezna – Tomasz Budasz

27.10.2021r.

Dlaczego miasto Gniezno nie jest otwarte dla ludzi z Białorusi? Dlaczego władze miasta Gniezna nie chcą pomóc staremu, schorowanemu człowiekowi? Ten człowiek w swoim kraju przeżył piekło … czy władze i Prezydent Gniezna,Tomasz Budasz pomogą prześladowanemu dziennikarzowi z Białorusi? … tak kończył się artykuł: List od czytelnika …. co zrobi Prezydent Gniezna?

Od czasu naszej interwencji i odpowiedzi jakie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta minęły 4 miesiące.

Co się zmieniło? Niewiele, jest gorzej niż przypuszczaliśmy 🙁

FAKTY:

  • Siarhei Panamarou oczekuje na przydział mieszkania socjalnego, jest 6 na liście wskazanej przez Urząd Miasta Gniezno.
  • Prezydent Gniezna Tomasz Budasz nie przedłużył Siarhei Panamarou pobytu w mieszkaniu chronionym o 12 miesięcy (do 1.10.2022r.) tylko do 28.10.2021r. a więc przedłużył o 28 dni.
  • z listu przesłanego do redakcji GFI przez pełnomocnika Siarhei Panamarou wynika, że:

Ustawa o Pomocy Społecznej dzieli Mieszkania Chronione na dwa ich rodzaje:

a) Mieszkanie chronione treningowe, do których są kierowani między innymi bezdomni celem udziału w programie wyjścia z bezdomności i na mocy Ustawy o Pomocy Społecznej można w takim mieszkaniu chronionym zamieszkiwać max do 24 miesięcy, na podstawie uchwalonej Uchwały Prezydenta Miasta Gniezno do max 36 miesięcy, a więc z potencjalnym wydłużeniem czasu pobytu o kolejne 12 miesięcy w sytuacji wyjątkowej.

b) Mieszkanie chronione wspierane, dla osób np. niepełnosprawnych z orzeczeniem umiarkowanego, bądź znacznego stopnia niepełnosprawności, w tym także osoby bezdomne, można uzyskać zgodę na czas nieokreślony !!!

  • Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz w odpowiedzi na interwencję redakcji GFI nie udzielił informacji o obowiązującym podziale mieszkań, nie wskazał z jakiego mieszkania obecnie korzysta Siarhei Panamarou, o czym przeczytać można w artykule: Gniezno – odpowiedź Urzędu Miasta w sprawie ….
  • ostatnie badania wykazały, że Siarhei Panamarou ma obecnie umiarkowany stopień niepełnosprawności. Fakt ten jest istotny, gdyż gdyby w Gnieźnie był taki podział mieszkań to Siarhei Panamarou w mieszkaniu chronionym wspieranym, mógłby przebywać do czasu otrzymania mieszkania socjalnego.

INTERWENCJE

  • od kilku dni redakcja GFI podjęła liczne próby kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta w Gnieźnie w celu konstruktywnej rozmowy w tej sprawie. Zarówno dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Sylwia Jabłońska jak i zastępca Prezydenta miasta Gniezno Michał Powałowski podczas rozmowy nie wykazali woli pozamedialnej pomocy starszemu człowiekowi. Treść rozmowy i argumenty ze strony pracowników Urzędu Miasta na tym etapie nie publikujemy, gdyż mogły by okazać się zbyt kompromitujące dla tego Urzędu.
Michał Pawałowski
Sylwia Jabłońska
  • o pomoc w sprawie Siarhei Panamarou w dniu dzisiejszym redakcja GFI poprosiła radnego Pawła Kamińskiego, do którego skierowaliśmy liczne pytania. Chcemy dowiedzieć się czy prawdą jest, że w mieście Gniezno nie przestrzegany jest art. 53 Ust. 4 i 5 Ustawy o Pomocy Społecznej?
Paweł Kamiński

Czy jutro tj. 28.10.2021r., Siarhei Panamarou przeciwnik reżimu Łukaszenki, zostanie zmuszony do opuszczenia mieszkania chronionego ( jakiego: treningowego czy wspieranego?) w Gnieźnie???? Mieszkania, w którym pobyt Prezydent Tomasz Budasz nie przedłużył mu o 12 miesięcy tylko o 28 dni. Co stanie się z jego przyjacielem, psem którego Siarhei każdego dnia (często dwa razy dziennie) odwiedza w schronisku ponieważ w obecnym mieszkaniu nie może z nim zamieszkać?

Czy Urząd jest dla ludzi czy ludzie dla Urzędu? Czy o mieszkańcach Gniezna władza pamięta tylko przed wyborami? Czy w Gnieźnie nie ma miejsca dla Siarhei Panamarou? Odpowiedź jak zawsze pozostawiamy czytelnikom.

Tekst: Anna Nowak źródło: list od czytelnika zdjęcia: Urząd Miasta Gniezno


Dodaj komentarz