.. Informacje

Powiat gnieźnieński – list od radnej …

Szanowna Redakcjo  GFI

Jako radna Rady Powiatu w dniu 25.11 2021r na zdalnej sesji złożyłam wniosek i  deklarację przeprowadzenia wśród radnych zbiórki pieniędzy na zakup wody dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski. W dniu 10.12.2021r, podczas rozmowy telefonicznej  z pracownikiem Biura Rady poprosiłam o przypomnienie moje deklaracji i rozesłania do wszystkich radnych e- meili z przypomnieniem. Pracownik Biura Rady wyraził chęć pomocy w tej sprawie, za co bardzo dziękuję.

Jednak po kilku minutach dyrekcja  Biura Rady powiadomiła mnie, że szefostwo Starostwa  nie  pozwala na zorganizowanie takiej akcji ani w Biurze Rady ani w Starostwie.

Zdziwienie moje budzi fakt, że prosi się mieszkańców o przynoszenie wody do szpitala a odmawia współpracy w zorganizowaniu takiej akcji przez radnych Rady Powiatu, którzy zostali wybrani głosami tychże  mieszkańców. Pragnę również zwrócić uwagę , że miejscem współpracy radnego ze wszystkimi  radnymi jest  właśnie Biuro Rady w Starostwie. Jednak w tej słusznej sprawie pozbawiono mnie możliwości podjęcia działań z całą radą i uniemożliwiono przeprowadzenie akcji ,, Woda dla szpitala’’ .

                                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                                                         Natasza Szalaty

Dodaj komentarz