.. Informacje

Zarządzenie Starosty Gnieźnieńskiego ….

Starosta gnieźnieński, Piotr Gruszczyński zarządzeniem wydanym przez siebie w dniu 28 września 2021r., o nr 75/2021r., zwiększył maksymalne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wzrosło o 2 500zł ….. i obecnie wynosi 9 000zł. Każdy z kierowników dodatkowo pobiera dodatek funkcyjny do kwoty 2 750zł. Kierownicy mogą jeszcze otrzymać dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań w wysokości nie przekraczającej 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Z tego wynika, że na podstawie zarządzenia wydanego przez starostę Piotra Gruszczyńskiego, każdy kierownik maksymalnie może teraz zarobić 16 450zł wcześniej 12 950zł

Znacząco wzrosło także maksymalne wynagrodzenie zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Obecnie wynosi 14 000zł …. wcześniej 10 780zł

Zarządzenie 75/2021 starosty Piotra Gruszczyńskiego:

Poniżej można zobaczyć zarządzenie 49/2018, podpisane przez Beatę Tarczyńską (były starosta).

Tekst: Anna Nowak źródło: powiat-gniezno.pl

Dodaj komentarz