.. Gorący temat

Gniezno – „…w geodezji dzieją się jakieś złe rzeczy …”

W dniach od 27 września 2021r. do 26 listopada 2021r. została przeprowadzona kontrola w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Przedmiot kontroli obejmował gospodarowanie przez starostę gnieźnieńskiego nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Kontrolą objęto okres od 29 listopada 2016 r. do dnia zakończenia czynności
kontrolnych.

Komisja Wojewody Wielkopolskiego oceniła negatywnie gospodarowanie przez starostę gnieźnieńskiego nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radny Marcin Makohoński zwrócił się z pytaniem do Moniki Majewskiej, która jest dyrektorem Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie.

… Pani dyrektor co się dzieje w geodezji? …. analizując dokument, który dotarł do mnie ostatnio a więc wystąpienie pokontrolne Wojewody, które pani otrzymała w ubiegłym miesiącu wszystko staje się jasne. W geodezji dzieją się jakieś złe rzeczy, ktoś nie panuje nad tym co się dzieje w geodezji ….. jeżeli czytamy, że Komisja Wojewody Wielkopolskiego ocenia negatywnie gospodarowanie przez starostę gnieźnieńskiego nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa …. jeżeli w 16 stronicowym dokumencie …… na 14 skontrolowanych obszarów tylko 3 obszary uzyskały ocenę pozytywną, w 8 stwierdzono liczne nieprawidłowości a trzy obszary otrzymały opinię negatywną ….”

Wypowiedź radnego Marcina Makohońskiego została przerwana przez przewodniczącego Rady Powiatu Dariusza Pilaka.

Podczas trwającej LI sesji Rady Powiatu Makohoński zwrócił się z prośbą do starosty Piotra Gruszczyńskiego o to żeby dyrektor Majewska uczestniczyła w obradach sesji i nie rozłączała się.

Ja już nie z pytaniem a prośbą …. jeżeli jeszcze dzisiaj o geodezji będziemy rozmawiać to ja bym poprosił żeby połączyła się z nami pani dyrektor Majewska … myślę, że jest to do zrobienia … i ona odpowie nam na te pytania na które pan starosta próbował odpowiedzieć a ja jeszcze chciałem dopytać ….

Niestety na prośbę radnego Marcina Makohońskiego nie zareagował zarówno starosta Piotr Gruszczyński jak i przewodniczący Rady Powiatu – Dariusz Pilak.

Dyrektor Majewskiej po krytyce, którą skierował do niej nie co wcześniej radny Jacek Kowalski o czym pisaliśmy w artykule: Gniezno – radny Marcin Makohoński: ” .. dzieją się jakieś złe rzeczy w geodezji …” wyłączyła się z obrad Sesji.

Makohoński kontynuując swoją wypowiedź wskazał liczne nieprawidłowości, które wykazała w wystąpieniu pokontrolnym Komisja Wojewody Wielkopolskiego oceniając negatywnie gospodarowanie przez starostę gnieźnieńskiego nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa ……..

warto posłuchać !!!!

Co ciekawe …..

To nie była niezapowiedziana kontrola 😉 starostwo o kontroli wiedziało dużo wcześniej. Informacja taka z wyprzedzeniem opublikowana została w planie kontroli na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – pozycja 6

Poniżej mogą czytelnicy zapoznać się z Wystąpieniem Pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego ….

Dla przypomnienia …..

W oświadczeniu majątkowym za 2020 rok czytamy, że dochód dyrektor Moniki Majewskiej ze stosunku pracy wynosił: 144 772,48 zł.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna, youtube

Dodaj komentarz