.. Interwencje

Gniezno – niepubliczne informacje w publicznym szpitalu…….

Dyrektor szpitala Grzegorz Sieńczewski

W dniu 31 maja 2022r., redakcja GFI w ramach dostępu do informacji publicznej skierowała do dyrektora szpitala Grzegorza Sieńczewskiego poniższy wniosek:

Dyrektor szpitala nie przekazał nam dokumentacji (!!!!) ….. ale wezwał do uzasadnienia naszego wniosku ….

Treść wezwania:

Redakcja odpowiedziała w terminie na wezwanie Dyrekcji Szpitala. Czekamy na odpowiedź.

Wyjaśniamy, że większość przedstawianych interwencji odbywa się po sygnałach od czytelników o nieprawidłowościach – lub co najmniej wątpliwościach.  W większości przypadków redakcja, chcąc rzetelnie zająć się problemem musi posiłkować się oficjalnymi dokumentami. 

Zasady dostępu do informacji publicznej zostały sformalizowane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001r.
Art. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.

No i po raz kolejny przypominamy, że szpital jest publiczny, którego działalność lecznicza jest finansowana z naszych składek zdrowotnych.

Tekst: Anna Nowak

Dodaj komentarz