.. Informacje

Gnieźnieńskie starostwo – wystarczyło 5 głosów …

Starosta Piotr Gruszczyński (zdjęcie: TV Gniezno)

15 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w trybie zdalnym odbyła się nadzwyczajna LVII sesja Rady Powiatu podczas której przeprowadzono głosowanie nad odwołaniem wieloletniego Skarbnika Powiatu Gnieźnieńskiego.

W skład Rady Powiatu wchodzi 27 radnych w tej sesji uczestniczyło 15 osób.

Za odwołaniem Skarbnika głosował:

  • Piotr Gruszczyński – starosta (Platforma Obywatelska)
  • Rajmund Gąsiorek (Platforma Obywatelska)
  • Mirosława Lewicka (Platforma Obywatelska)
  • Danuta Winiarska (Platforma Obywatelska)
  • Edward Załęski (Platforma Obywatelska)

Radnymi którzy głosowali przeciw byli:

  • Marek Gotowała (Ziemia Gnieźnieńska)
  • Dariusz Igliński (Ziemia Gnieźnieńska)
  • Radosław Sobkowiak (Platforma Obywatelska)

Pozostali radni wstrzymali się od głosu.

Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gnieźnieńskiego została przegłosowana …. wystarczyło 5 radnych, którzy głosowali za odwołaniem wieloletniego skarbnika.

Tekst: Anna Nowak źródło: YouTube

Dodaj komentarz