.. Informacje

Witkowo – Wojewoda Wielkopolski swoje a radni swoje ……

Witkowo – miasto w powiecie gnieźnieńskim.

W dniu 28 lipca 2022 r. o godz. 10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej. Była to sesja nadzwyczajna, na której głównym punktem było podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Witkowie Marka Biadasza.

Radny Marek Biadasz jest prezesem Spółdzielni Kółek Rolniczych w Witkowie. Jako prezes zawierał on umowy z Urzędem Gminy i Miasta w Witkowie. Za wykonane usługi wystawiane były faktury płacone przez Urząd, w którym Marek Biadasz pełnił funkcje radnego. Taka sytuacja świadomie lub nieświadomie 😉 tolerowana była przez lata przez burmistrza Witkowa Mariana Gadzińskiego. Co ciekawe … Marek Biadasz obecnie jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, która przeprowadza liczne kontrole 😉 Jego dieta radnego za 2018r., wynosiła 12 095zł.

Niezgodność wykonywania usług na rzecz urzędu przez osobę będącą radnym w tym urzędzie potwierdził Wojewoda Wielkopolski, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w piśmie z dnia 8 lipca 2022r., wezwał Radę Miejską:

Wzywam Radę Miejską w Witkowie do podjęcia w terminie 30 dni, pod rygorem skutków określonych w art.98 us.2 ww. ustawy, uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego pana Marka Biadasza

Co zrobili radni?

Radni większością głosów odrzucili poniższy projekt uchwały o odwołanie

i głosowali za tym aby prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Witkowie – Marek Biadasz nadal był radnym. Za wygaśnięciem mandatu był tylko Paweł Roszyk.

Przeciwnikami wygaśnięcia mandatu radnego Marka Biadasza była większość radnych w tym przewodniczący Rady Miasta oraz jego zastępca 😉

  • Renata Robaszkiewicz
  • Krzysztof Bykowski
  • Eugeniusz Czaplicki
  • Tomasz Janas
  • Paweł Lisiak
  • Piotr Jóźwiak – przewodniczący Rady Miasta
  • Marian Walczak – w-ce przewodniczący Rady Miasta
  • Eugeniusz Piniarski

Czy burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie pan Marian Gadziński oraz radni przestrzegają obowiązujące przepisy prawa czy działają na zwłokę …. licząc na to, że uda się im w tym samym składzie przetrwać do końca kadencji? 😉

Zdjęcie- witkowo.pl

Chcesz wiedzieć więcej 😉

⬇️

Tekst: Anna Nowak źródło: witkowo.pl

Dodaj komentarz