.. Polska

Wśród zatrzymanych … dwóch funkcjonariuszy …

Zdjęcie: cbsp.policja.pl

Rozbity gang specjalizujący się w nielegalnym obrocie lekami …..

9 osób zatrzymanych, w tym 2 funkcjonariuszy, zabezpieczone podrobione recepty oraz urządzenia służące do ich podrabiania, produkty lecznicze głównie przeciwbólowe i psychotropowe, pieniądze i samochody, o łącznej wartości kilkuset tys. zł, to wstępne podsumowanie akcji CBŚP, BSWP oraz GIF, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Jest to kolejny rozbity gang, którego członkowie zajmowali się nielegalnym pozyskiwaniem leków i ich obrotem.

Sprawa zaczęła się, gdy policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie zajmowali się nielegalnym obrotem różnego rodzaju lekami. O sprawie pisaliśmy w materiale pt.: „Międzynarodowe uderzenie w nielegalny obrót podrabianymi lekami”. Wówczas śledczy odkryli, że rozbita grupa współpracowała z innym gangiem, którego członkowie pozyskiwali i wprowadzali do obrotu lekarstwa, których obrót jest ściśle kontrolowany, a w przypadku niektórych medykamentów nawet zabroniony w naszym kraju.

Wszystko wskazywało na to, że w działalność grupy może być zamieszanych dwoje policjantów, dlatego rozpoczęto ścisłą współpracę z policjantami z Wydziału w Poznaniu Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Policjanci CBŚP, BSWP i prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu pracowali nad sprawą kilkanaście miesięcy, ustalając członków zorganizowanej grupy przestępczej, sposób ich działania, miejsca przechowywania produktów leczniczych oraz źródła ich pochodzenia, a także sposoby legalizacji pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności.

Realizując sprawę, policjanci ściśle współpracowali także z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym.

W efekcie funkcjonariusze ustalili, że od początku 2020 roku członkowie gangu bez wymaganego zezwolenia zajmowali się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości produktów farmaceutycznych. Według funkcjonariuszy leki zdobywano na podstawie sfałszowanych recept, które za pośrednictwem współpracujących aptek były realizowane bez wiedzy osób, na które je wystawiono. Następnie lekarstwa były sprzedawane po znacznie wyższej cenie na czarnym rynku. Wśród pozyskanych w ten sposób produktów były leki przeciwbólowe, psychotropowe, nasenne, a nawet niedopuszczone do obrotu na terenie Polski. Z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że członkowie grupy mogli pozyskać ponad 730 kg leków, o czarnorynkowej wartości ponad 2,6 mln zł.

W czwartek policjanci uderzyli jednocześnie w kilkunastu miejscach w Polsce, na terenie województwa wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Podczas akcji zatrzymano 9 osób, w tym 2 funkcjonariuszy. W trakcie przeszukań, w których uczestniczyli inspektorzy z GIF, policjanci zabezpieczyli kilkaset opakowań z produktami leczniczymi największych koncernów farmaceutycznych na świecie, podrobione recepty, pieczątki i urządzenia służące do ich podrabiania, telefony komórkowe oraz nośniki danych informatycznych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych, tj.: ponad 120 tys. zł. i 6 tys. euro, pojazdy warte blisko 130 tys. zł oraz środki znajdujące się na rachunkach bankowych.

Zatrzymanym w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dodatkowo jedna osoba usłyszała zarzut kierowania tym gangiem. Podejrzani usłyszeli również zarzuty sprowadzania niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, poprzez nielegalne wprowadzenie do obrotu leków oraz zarzuty z ustawy Prawo farmaceutyczne.

Zatrzymanie dwojga funkcjonariuszy, to efekt stanowczego działania i bezkompromisowego postępowania wobec wszystkich osób, bez względu na to jaki zawód wykonują. Całej formacji zależy, aby identyfikować osoby zachowujące się niezgodnie z zasadami Etyki Zawodowej Policjanta.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 7 podejrzanych.

źródło: cbsp.policja.pl

Dodaj komentarz