. .. Gorący temat

Gniezno – trwa sprzedaż majątku powiatu …. część 3

Kolejny przetarg ….

W dniu 29.09.2022 r., o godz. 10 w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B odbędzie się kolejny przetarg ….. tym razem sprzedaży nieruchomości przy ul. Paczkowskiego, na której obecnie funkcjonuje Dom Dziecka.

Dalsza część tekstu pod artykułem ….

26 lipca 2022r., Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, którego przewodniczącym jest starosta Piotr Gruszczyński ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 957,64m2, położonej w Gnieźnie przy ul. Paczkowskiego 16

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.767.000zł.

Dla przypomnienia 🙁

Historia Domu Dziecka sięga roku 1939, kiedy to Sierociniec był prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego a’Paulo. W latach pięćdziesiątych placówka stała się instytucją świecką o nazwie Dom Małego Dziecka usytuowaną przy ulicy Łącznica. W roku 1981 siedzibą placówki został budynek przy ulicy Paczkowskiego 16. Kolejne reformy wprowadzane w systemie oświaty oraz systemie pomocy społecznej sprawiły, iż od roku 1993r. dotychczasowa nazwa została zmieniona na Dom Dziecka, przy niezmienionej działalności. Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, obejmującą całkowitą opieką dzieci pozbawionych całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej od urodzenia do pełnoletności. Do 2003r. w placówce przebywało ponad 50 dzieci. Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym placówek opiekuńczo – wychowawczych, nasz Dom jest przygotowany na 30 miejsc. Mogą tu także przebywać dzieci niepełnosprawne, o ile nie wymagają stałej opieki medycznej. Wychowankowie mieszkają w dwóch grupach (chłopcy, dziewczęta). Prowadzone są zajęcia terapeutyczno – wychowawcze oraz praca z rodzicami, którzy wyrażą wolę podjęcia działań zmierzających do naprawy sytuacji rodziny. Dzieci starsze mogą uczestniczyć np. w pracach domowych i uczyć się czynności typowych dla życia rodzinnego, uczęszczają do szkół i przedszkoli, biorą udział w zajęciach na terenie placówki. Każde dziecko przebywające w naszym Domu ma zagwarantowaną fachową opiekę medyczną, wychowawczą i terapeutyczną. Placówka przy realizacji podstawowych celów współpracuje z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi, Sądami, Ośrodkami Pomocy Społecznej, instytucjami edukacyjnymi, Policją.

Tekst: Anna Nowak źródło: powiat-gniezno.pl

Chcesz wiedzieć więcej

⬇️

Dodaj komentarz