.. Polska

Zmiany w Kodeksie pracy.

Praca zdalna zostaje wprowadzona do Kodeksu pracy. Do tej pory funkcjonowała na mocy przepisów COVID-19. 

– Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, dotyczący m.in. równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. Zmiany służą polskim rodzinom i rynkowi pracy – mówiła minister Marlena Maląg podczas konferencji prasowej w KPRM.

Polska się zmienia, zmienia się rynek pracy, w szybkim tempie zmieniają się potrzeby pracowników i pracodawców. Wprowadzamy dodatkowy urlop opiekuńczy – 5 dni, dodatkowe przerwy w pracy – jeśli dzień pracy pracownika jest dłuższy. Będzie istniała możliwość urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, opiekuńczego oraz zwolnienia w pilnych sprawach rodzinnych – mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Pierwsza dyrektywa ustanawia minimalne prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej, który jest stroną umowy o pracę.

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie musiał uzasadnić każde wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony. Niepodanie przyczyny wypowiedzenia lub podanie nieprawdziwej przyczyny będzie skutkowało przywróceniem pracownika do pracy. Do tej pory w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy na czas określony pracownik mógł żądać przed sądem jedynie odszkodowania.

Zmiany będą dotyczyć także umów na okres próbny a pracownik, który wykonywał pracę co najmniej pół roku (w tym na podstawie umowy na okres próbny) będzie miał prawo do wystąpienia raz w roku o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca będzie miał miesiąc na pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

Zmiany dotyczą też elastyczności czasu pracy rodziców dzieci do 8 roku życia. Jeśli pracodawca odrzuci wniosek pracownika o umożliwienie mu pracy zdalnej lub nie zgodzi się na indywidualny czas pracy będzie musiał pisemnie poinformować pracownika i uzasadnić swoją decyzję.

Pracodawca nie będzie mógł też bez zgody pracownika zlecać pracy w nocy, delegacji czy pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom mającym pod opieką dzieci do 8 roku życia.

Urlop rodzicielski będzie dłuższy. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również gwarancje 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica.

Projekt zmian w Kodeksie pracy dodatkowo zakłada:

  • pięć dni w roku kalendarzowym bezpłatnego urlopu udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, albo innemu członkowi rodziny.
  • 2 dni wolnego (lub 16 godzin) w przypadku sytuacji losowej, np. pilnej i nieprzewidzianej sprawy rodzinnej

Źródło; gov.pl

Dodaj komentarz