. .. Gorący temat

Gniezno – szpital … starostwo przekazało ponad 20 mln dla powiatowego szpitala …

Dnia 27 kwietnia 2023r., redakcja GFI do starostwa powiatu gnieźnieńskiego skierowała poniższe zapytania prasowe:

1. Ile pieniędzy ze starostwa powiatu gnieźnieńskiego zostało przekazane do szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie od momentu gdy starostą został Piotr Gruszczyński (od października 2018 roku)? Proszę o wykaz w tabeli z podziałem na: data, wartość przekazanych środków finansowych i na jaki cel. Tabela w poniższym załączniku.

2. Kiedy, w jakiej wysokości i który z dyrektorów szpitala od momentu gdy starostą został Piotr Gruszczyński zaciągnął pożyczkę w parabankach dla szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Tabela w poniższym załączniku.

Redakcja oczekiwała odpowiedzi według załączonych w zapytaniu tabel zawierających pozycje:  data, wartość przekazanych środków finansowych i na jaki cel.

3. Które pożyczki zaciągnięte przez szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, były kontrolowane i rozliczane przez dyrektora Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego– Monikę Boruszewską?

ODPOWIEDZI ….

W dniu 11 maja 2023r., Monika Boruszewska – dyrektor dwóch wydziałów starostwa powiatowego w Gnieźnie ( patrz TUTAJ ) przesłała nam poniższą odpowiedź:

Monika Boruszewska, Mateusz Hen

„Łączna wartość przekazanych środków z budżetu powiatu gnieźnieńskiego do Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w VI kadencji (do dnia: 11 maja 2023 r.) zgodnie ze stosownymi uchwałami wynosi: 20 435 955,46 zł, w tym kwota 1 699 552,00 zł zabezpieczona w budżecie powiatu na ten rok.”


Wartości w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Odpowiedź na pytanie nr 2

W zakresie pkt 2 uprzejmie informuję, iż SP ZOZ w Gnieźnie posiada odrębną osobowość prawną w stosunku do Powiatu Gnieźnieńskiego, ewentualne pisma proszę kierować z zachowaniem zasady właściwości.”

Odpowiedź na pytanie nr 3

„Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie nie ma w swoich zadaniach kontrolowania i rozliczania pożyczek zaciąganych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej”

INFORMUJEMY ….

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że do dnia 11 maja 2023r., szpital otrzymał od powiatu gnieźnieńskiego ponad 20 mln złotych. Ponadto z przekazanych informacji wynika, że dyrektor Wydziału Zdrowia starostwa powiatowego w Gnieźnie – Monika Boruszewska nie posiada informacji, lub nie chce przekazać opinii publicznej który z kilku dyrektorów szpitala (patrz TUTAJ ) od momentu gdy starostą został Piotr Gruszczyński zaciągnął pożyczkę w parabankach dla szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie i w jakiej wysokości.

Nadawca odpowiedzi Boruszewska poinformowała, że Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – które jest organem założycielskim – nie ma w swoich zadaniach kontrolowania i rozliczania pożyczek zaciągniętych przez szpital. To jest ciekawe …. Kto ma prawo kontrolować pod względem finansowym szpital?

W tabeli nie wskazano ile wynosił ujemny wynik finansowego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za rok 2021 i 2022 …. dlaczego?

Ile wynosi łączne zadłużenie szpitala na dzień 19 lipca 2023 roku? Pytanie bez odpowiedzi … czekamy: Gniezno – szpital – tajna umowa – pożyczka na ….?

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Dodaj komentarz